Masterseremoni 2022

Høytidelige og hyggelig avslutningsseremoni for masterstudentene.

 Elin Kolle sammen med 49 uteksaminerte mastergradskandidater
Prorektor, Elin Kolle, og 49 uteksaminerte mastergradskandidater var samlet til seremoni på NIH Foto: NIH

For 15. gang arrangerte NIH en seremoni for uteksaminerte masterstudenter. I år har 42 studenter fullført sin mastergrad. 13 fra institutt for idrettsmedisinske fag, sju fra institutt for idrett og samfunnsvitenskap, ni fra institutt for fysisk prestasjonsevne og 13 fra institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. I tillegg er det 27 studenter som har meldt seg opp og skal levere masteroppgaven innen 30. juni.

Gratulerer med dagen!

49 masterstudenter var til stede under årets masterseremoni. I tillegg deltok både familie, venner og veiledere til en storslått feiring i Auditorium Innsikt. Seremonien ble ledet av prorektor, Elin Kolle. Christina Gjestvang og Fred-Håkon Bye sto for nydelig musikkinnslag og Ingrid Eythorsdottir holdt studentens tale.

–Studietiden på NIH kommer vi aldri til å glemme! Nå er det opp til oss å bruke det vi har lært, sa Eythorsdottir.

Elin Kolle holdt tale til studentene der hun gratulerte med mastergraden.

–En mastergrad er et bevis på selvstendighet, evne og vilje til å gjennomføre. Du må jobbe strukturert med ulike arbeidsmetoder, analysere og vurdere. Det er opp- og nedturer. Alt er del av en lærerik prosess. Så var det overrekkelse av roser til studentene, før det ble servert middag i NIHs kantine.

Gode jobbutsikter

Dagens arbeidsmarked er godt, og de aller fleste med en fersk mastergrad får relevant jobb innen kort tid. Dette gjelder også for NIH studentene.

Tall fra siste kandidatundersøkelse viser at NIH studentene i stor grad er fornøyd med utdanningen sin og vil anbefale den til andre. 9 av 10 fikk jobb innen et halvår etter fullført mastergrad. Og samme antall oppga at de var ganske fornøyde eller svært fornøyde med den jobben de fikk.

–Dette er svært oppløftende tall! Ikke vær redd for å vise hva du kan og hvilken kompetanse du besitter. Snakk høyt om kunnskapen du har, spre den og bidra til at praksisen på ditt felt blir mer kunnskapsbasert, sa Kolle.

Vær nysgjerrig hele livet

Prorektor la også vekt på at studentene har tilegnet seg det som kalles "endringskompetanse". Med endringskompetanse menes evne og vilje til faglig utvikling, ta på seg nye oppgaver, lære nye fagområder, ta i bruk nye arbeidsmetoder eller skifte arbeidsfelt om nødvendig.

–Samfunnet i dag stiller store krav til endringskompetanse. Dersom du ikke har evne til fleksibilitet og omstilling går du fort ut på dato. Det er svært sannsynlig at du vil skifte jobb flere ganger i løpet av din yrkeskarriere. Da må du huske på at du har en mangesidig kompetanse som gjør deg i stand til å utvikle både fagkunnskapen og deg selv. Stikkordet er nysgjerrighet. Fortsett å være nysgjerrig hele livet, sa Kolle.