En nestor innen kroppsøvingsfaget

Etter 42 år med solid innsats, ble Inger-Åshild By offisielt takket av.

Reidar Säfvenbom og Inger-Åshild By
Inger-Åshild ble omtalt som en helstøpt representant for det akademiske kollektivet på NIH. Foto: NIH
Lars Tore gir Inger-Åshild blomster
Rektor Lars Tore Ronglan takker Inger-Åshild By for innsatsen gjennom 42 år. Foto: NIH

Inger-Åshild By startet som høyskolelærer i 1978 og ble siden førsteamanuensis og prorektor i en årrekke (2001 – 2013).

Gjennom alle disse årene har Inger-Åshild By arbeidet med noe av kjernen og bærebjelken ved NIH, nemlig kroppsøvingslærerutdanninga, høgskolens eneste profesjonsutdanning. Hun har også vært sentral for utviklingen av Norges faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, og har hatt stor tillit i Kunnskapsdepartementet og Universitet- og høyskolerådet med ledende roller i læreplan- og fagplanutvikling gjennom flere tiår. Hennes uvurderlige nettverk har bidratt til at NIH har hatt en nasjonal og ledende rolle, blant annet knyttet til utviklingen av ny femårig faglærerutdanning.

Inger-Åshild
Inger-Åshild takker for seg. Foto: NIH

I hennes periode som prorektor var det store omveltninger i høyere utdanning med en rekke reformer. Inger-Åshild arbeidet iherdig og klokt med å få gjennomført en rekke omfattende endringer på NIH i kjølvannet av disse reformene.

På avslutningen hennes var det mange gode ord som ble sagt. Inger-Åshild ble omtalt som et institusjonsmenneske, hardtarbeidende, ydmyk, stillferdig og dialogorientert med stor integritet og en unik innsikt i fagets og lærerutdanningens utvikling.

Reidar og Inger-Åshild ved siden av hverandre
Instituttleder Reidar Sävenbom fikk overrakt retro-plakat fra Inger-Åshild med et budskap som fortsatt gjelder: Kroppsøving for alleFoto: NIH

– Du har vært et viktig forbilde for helhetlig tenkning, samhold og kollektiv utvikling, sa instituttleder Reidar Säfvenbom.

–Ditt pågangsmot, din saklighet, redelighet og menneskelighet håper jeg at jeg alltid vil ta med meg videre og at vi som institutt kan minne oss selv om.

Inger-Åshild By vil bli savnet blant sine kolleger ved NIH.