NIH leder europeisk innovasjonsprosjekt

EU satser over 11 millioner kroner for å øke innovasjonskapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner innen idrettsvitenskap. NIH leder prosjektet som skal gjøre oss selv og fem andre tilsvarende europeiske institusjoner bedre på innovasjon og entreprenørskap.

Illustrasjon som viser tre mennesker som samarbeider
Illustrasjonsbilde fra EIT HEI initiativet.

EIT HEI-initiativet er et hovedmål for European Institute of Innovation and Technology som en del av den nye strategien. Initiativet tar sikte på å støtte prosjektdeltakere med ekspertise og coaching, gi tilgang til EIT-innovasjonsøkosystem (det største i Europa), og finansiering slik at de kan utvikle innovasjonshandlingsplaner. Dette er EIT HEI-initiativets andre utlysning av midler. Så langt har satsingen gitt midler til nærmere 50 prosjekter.

EIT styrker Europas evne til innovasjon ved å finne løsninger på presserende globale utfordringer og utvikle gründertalent for å skape bærekraftig vekst og arbeidsplasser i Europa. EIT er et EU-organ og en integrert del av Horisont Europa, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. Instituttet støtter dynamiske pan-europeiske partnerskap, EIT Knowledge and Innovation Communities, blant ledende selskaper, forskningslaboratorier og universiteter.

Prosjektet fått navnet HEInnovaSport og vil bidra til at NIH i enda større grad leverer på samfunnsoppdraget, og fremmer fysisk aktivitet og helse for en stadig mer stillesittende befolkning.

Prosjektet skal møte disse samfunnsmessige behovene ved å skape nye løsninger og ideer, gjennom blant annet:

 • være en pådriver for institusjonsendringer som fremmer entreprenørskap og innovasjon ved de involverte høyere utdanningsinstitusjonene
 • forbedre kvaliteten på utdanningen ved å inkludere entreprenørskap og innovasjon slik at studenter skal være bedre forberedt på et arbeidsliv og samfunn i kontinuerlig omstilling
 • utvikle innovasjons- og entreprenørskapsopplæring for studenter og ansatte og mentorordning
 • fremme studentinvolvering og skape engasjement blant annet gjennom innovasjonskonkurranse for studenter og involvering av studenter i forskningsprosjekter med innovasjon
 • etablere incentivordning som støtter entreprenørskap
 • etablere nye samarbeid med eksterne partnere, inkludert næringsliv, samfunnsaktører og forskningsorganisasjoner
 • Synliggjøre innovasjoner utviklet fra forskning

Som en del av dette prosjektet vil NIH samarbeide med følgende høyere utdanningsinstitusjoner:

 • GIH (SE)
 • Karolinska Institutet (SE)
 • University of Craiova (RO)
 • Fredrick University (CY)
 • University of Luxembourg

I tillegg deltar følgende som partnere fra andre deler av kunnskapstriangelet:

 • Igloo innovasjon (NO)
 • Ungt Entreprenørskap (NO)
 • The International Network for Small and Medium Enterprises (IT)

Prosjektet startet allerede 1. juli og pågår i to år.

Prosjektet mottar midler fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (Horisont Europa), via EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education som arbeider for å øke gründer- og innovasjonskapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner over hele Europa.

HEInnovasport er det andre EU-finansierte prosjektet NIH leder. 

 

For mer informasjon: Frode Paulsen og Karoline Oftedal