Juli

Illustrasjon som viser tre mennesker som samarbeider

NIH leder europeisk innovasjonsprosjekt

EU satser over 11 millioner kroner for å øke innovasjonskapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner innen idrettsvitenskap. NIH leder prosjektet som skal gjøre oss selv og fem andre tilsvarende europeiske institusjoner bedre på innovasjon og entreprenørskap.