Unikt internasjonalt masterprogram – samarbeid mellom idrettsuniversitetet i Roma og NIH

Gjennom det internasjonale masterstudiet, European Master in Health and Physical Activity ved NIH og idrettsuniversitetet i Roma, får studentene smake på Italiensk kultur, samtidig som de får innblikk i og erfaring med hvordan internasjonal idrettsforskning foregår.

gruppe portrett av studenter i et gammel stadion i Roma
Student Andreas Edsbergløkken stortrives i Roma, og anbefaler studiet på det sterkeste. /Foto: NIH

Unikt masterprogram

NIH har et eget masterprogram, European Master in Health and Physical Activity hvor det første studieåret foregår ved idrettsuniversitetet i Roma, Italia, Foro Italico. Dette er det eneste statlige universitet i Italia som kun tilbyr studier innenfor idrettsvitenskap.

— Studiet er helt unikt i NIH sammenheng, sier Yngvar Ommundsen, programansvarlig for studiet ved NIH. 

— Det fokuserer på fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og på anvendelsen av fysisk aktivitet og trening i helsefremmende arbeid, forebygging og rehabilitering. I så måte passer nok masterstudiet aller best til de som allerede har en bachelor innen fysisk aktivitet og helse, eller tilsvarende studier.

Det unike ved studiet er blant annet at studenter som tas opp via NIH får en dobbelt grad innen fysisk aktivitet og helse og idrettsvitenskap etter fullført studium.

 Studenter får med andre ord to mastergrader på samme tid som det normalt tar å fullføre en grad. Det første året av masterstudiet tas i Roma, etterfulgt av et år ved NIH. Dette gir studenter en spennende mulighet til å få et lengre utenlandsopphold og et tverrfaglig kompetansefelt innen fysisk aktivitet, folkehelse, forebygging og rehabilitering.

Studenter fra fire ulike universiteter og land

Studiet er organisert i et samarbeid mellom fem ledende europeiske universiteter innenfor idrettsvitenskap, henholdsvis Syddansk universitet (Danmark), idrettsuniversitetet i Roma (Italia), Universitetet i Wien (Østerrike), den tyske idrettshøyskolen i Köln (Tyskland), og Norges idrettshøgskole (Norge).

— Det tas opp fem studenter per år fra NIH. Muligheten til å ta et studieår sammen med andre studenter fra Europa og Norden er i seg selv god nok grunn til å ta masterstudiet. Samtidig er det både spennende og lærerikt å dele erfaringer fra hverandres studiesteder både når det gjelder forskning, men også studievaner og andres perspektiver på fagfeltet, fortsetter Ommundsen.

University of Rome "Foro Italico" er et offentlig forskningsuniversitet dedikert til idretts- og bevegelsesvitenskap. Universitetet ligger i det nordlige distriktet i Roma, kjent som Foro Italico. / Foto: Cineberg, Shutterstock

 

Andreas Edsbergløkken er student ved masterprogrammet og har følgende kommentar til studiet og Roma som studieby:

—På studiet blir vi kjent med nye og ulike kulturer, både sosialt og faglig på campus. Foreleserne kommer fra de ulike samarbeidsuniversitetene, og det er kult å få et innblikk i læringsmiljøene i de forskjellige landene. Det sosiale miljøet er veldig inkluderende. Det er lett å stifte nye bekjentskap og knytte nettverk, og det er mye som skjer utenom studietiden.

—Når det gjelder strukturen på selve studiet så er det stor grad av selvstudie, og derfor mange muligheter og mye tid til å utforske Roma. I tillegg ligger Roma sentralt plassert, slik at det også er enkelt å se andre deler av landet.

—Jeg anbefaler studiet på det sterkeste. Kun etter noen få måneder her nede så har jeg fått minner for livet. 

Fordeler ved å studere i utlandet

Regjeringen er tydelig på viktigheten av internasjonal studentmobilitet. «Studieopphold i utlandet skal gi studentene internasjonal erfaring som vil gjøre dem bedre rustet til å delta i et europeisk og globalisert arbeids- og næringsliv (…) Internasjonal studentmobilitet skal bidra til å forme fremtidens samfunn til det bedre ved at studenter bryner sine meninger mot meningene til dem med en annen bakgrunn» (Kilde: Stortingsmelding 7, 2020/2021)

En undersøkelse foretatt av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning viser at studenter som drar til utlandet for å studere gjør dette av ulike årsaker, deriblant lysten til å studere i et annet land, interessen for fremmede kulturer, ønsker om et annet perspektiv på verden enn det man får i Norge, eller bedre språkkunnskaper. Enkelte ønsker også en pause fra venner og familie.

Økonomisk støtte

— Studenter med internasjonal erfaring sier ofte at det var deres beste år. Ikke bare har de lært en ny kultur og et nytt land å kjenne, de har også fått venner og opplevelser for livet, forteller Karoline Oftedal, rådgiver ved internasjonalt kontor ved NIH.

Studenter som tas opp på masterprogrammet European Master in Health and Physical Activity får økonomisk støtte fra Lånekassen. Det koster cirka 1250 euro per skoleår ved idrettsuniversitetet i Roma. Studenter som må betale skolepenger får dermed ekstra lån/stipend fra Lånekassen. Lånekassens kalkulator beregner hvor mye du kan få i økonomisk støtte.

Spørsmål om studiet?

Dersom du har spørsmål om studiet eller oppholdet i Roma, kontakt Astrid Karoline Oftedal, rådgiver ved internasjonalt kontor.
E-post: karolineo@nih.no
Tlf: 23 26 20 34