NIH høyt i kurs blant studentene

Studentene gir fortsatt skolen sin gode skussmål, selv om heller ikke NIH har kommet skadefri gjennom koronatiden.

Ungdom i full fart spiller basket i idrettshall
Gode fasiliteter er noe av det NIH-studentene setter stor pris på, viser fjorårets studentbarometer. Foto: Andreas B. Johansen

Det viser studiebarometeret som nettopp var klart. Den årlige spørreundersøkelsen lar studentene si sin mening om mange ulike sider ved kvaliteten på studiene de går på. Undersøkelsen gjennomføres hver høst.

– Unikt miljø

Og NIH ligger fortsatt godt plassert. I studiebarometeret for fjoråret skårer NIH høyt på nesten alle verdier sammenlignet med resten av landet. Særlig gjelder dette faglig og sosialt miljø, hvor NIH får 4 av 5 mulige poeng. Snittet for landet ellers er på 3,5. NIH beholder den gode posisjonen, selv om karakteren fra studentene har falt en bitteliten tidel.

– Studentmiljøet på NIH er helt unikt og noe eget. Det er mye mer motiverende når man kan være fysisk til stede på skolen og møte klassekamerater, forteller Haakon Bell Pedersen og Erik Husby.

Portrett av to mannlige studenter
– 5 av 5 poeng, sier studentene Haakon Bell Pedersen og Erik Husby. Vi er veldig godt fornøyde med NIH. Foto: Lina Rasmussen

 

Bra tross koronaår

Undersøkelsen viser imidlertid at NIH-studentene gir skolen sin en bedre skår på flere andre punkter, selv om de har vært igjennom enda et koronaår. For eksempel opplever to av tre NIH-studenter å bli godt integrert i nettopp studentmiljø, som de opplever som sosialt, altså tross korona-restriksjonene alle husker. Dette til tross for at nesten 8 av 10 studenter (77 prosent), naturlig nok, opplever nettundervisning som mindre motiverende enn undervisning i klasserommet.

– Jeg synes NIH har løst undervisningen på en bra måte ut ifra forholdene under koronaepidemien. Man blir fort vant til nettundervisning også, men selvfølgelig foretrekker vi fysisk undervisning, sier Eira Pisani Danielsen. Hun gir NIH 4 av 5 poeng på dette punktet.

Portrett Eira Pisani Danielsen
– 4 av 5 poeng til nettundervisningen. Det er ikke ideelt, men NIH har håndtert det bra, sier Eira Pisani Danielsen. Foto: Lina Rasmussen

 

Leser mer

Portrett Elin Kolle
Prorektor på NIH, Elin Kolle. Foto: NIH

Tradisjonelt har NIH-studenter over mange år brukt mindre tid på egenstudier enn studenter ellers. Én viktig årsak kan være at mange NIH-studenter bruker mer tid enn andre på relevant jobb, selv om dette ikke vises i målingene. Generelt ligger utdanningsområdet idrett lavt på egenstudier, også på andre høgskoler. Men leseiveren har økt: Fra 25,6 timer i 2018 via 27,2 og 31,2 timer årene etter, var snittiden i fjor på 28,3 timer hver uke. Ellers i landet sitter studenter i snitt 33,9 timer over bøkene sine hver uke, på idrettsutdanningene 26,8.

Alt i alt er studentene godt tilfredse med studiene sine på NIH. På såkalt «overordnet tilfredshet», altså en kombinasjon av faglig og sosial tilfredshet, gir de NIH karakteren 4,1. Det er også over resten av landet – hårfint – de får på 4,0.

– Vi er veldig fornøyde med skolen alt i alt. Vi har gode fasiliteter, og vi lærer mye i timene, oppsummerer Haakon Bell Pedersen og Erik Husby. – Vi ville gitt NIH 5 av 5 poeng.

– Gleder oss

– Studentenes mening er viktig for oss! Det er virkelig gledelig at vi får så god tilbakemelding, både samlet og på enkeltstudier, sier Elin Kolle, prorektor på NIH. Hun sier det, tross litt variasjon, er godt å se at studentene jevnt over har vært fornøyd med undervisningen under koronatiden.

– Men nå gleder vi oss til å få studentene tilbake på campus.

Elin Kolle sier ledelsen bruker studiebarometeret aktivt i arbeidet med å løfte kvaliteten på de ulike studieprogrammene.

– Målingen gir en god pekepinn på hva som fungerer bra og mindre bra. Dermed vet vi bedre hvor vi må forsterke innsatsen.