Februar

Kari Fasting på talerstolen med engelske og japanske plakater bak

Kari Fasting fikk IOC-pris

NIH-professor Kari Fasting er tildelt IOC-prisen «IOC Women and Sport Award» for Europa i 2021.

Deltakelse og trivsel i eskalerende idrett

Osloungdom trives overveiende godt i organisert idrett, uavhengig av kjønn og sosial bakgrunn. Likevel slutter de fleste i løpet av ungdomsårene og frafallet er sosialt skjevt. Hvorfor er det slik?