Sigmund Loland utnevnt til æresdoktor

Universitetet i Bern har utnevnt NIH-professor Sigmund Loland til æresdoktor.

Dekan ved det humanistiske fakultet Stefan Troche og æresdoktor Sigmund Loland. Foto: Manu Friederich

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bern, Sveits, har nylig tildelt Sigmund Loland æresdoktortittelen "Doctor philosophiae honoris causa".

Begrunnelsen for tildelingen er Lolands banebrytende forskning på filosofi og etikk i idrett og idrettsvitenskap. Gjennom sin forskning har han gitt viktige impulser til problemfelt som rettferdighet, doping, kjønn og bærekraft med relevans for både samfunn og idrett. Som rådgiver og også leder for flere internasjonale organisasjoner har han gjennom en rekke år vært en pådriver for en bedre idrett. Lolands arbeid framheves også som viktig for utviklingen av en problemorientert idrettsvitenskap.

- Det var en høytidelig og fin seanse som jeg satte stor pris på. Jeg ser også tildelingen som en anerkjennelse av arbeidet vi gjør på NIH og av betydningen og relevansen av de mindre fagene i idrettsvitenskapen, uttaler Sigmund Loland. 

- Dette æresdoktoratet er en flott og velfortjent anerkjennelse av Sigmunds brede akademiske virke, sier NIHs rektor Lars Tore Ronglan.  Universitetet i Bern er et stort og viktig universitet med lange tradisjoner. At de utnevner Sigmund til æresdoktor, styrker også NIHs posisjon som betydningsfull institusjon i den internasjonale universitetsverdenen. Gratulerer så mye til Sigmund!

Les om utnevnelsen på Universitetet i Bern sin nettside