Kvinnehelse

Kvinner opplever ulike helseutfordringer i løpet av livet, og de er annerledes enn menn. Derfor er det ofte helt nødvendig å tenke kjønnsspesifikt når vi snakker om helse. Hvordan står det egentlig til med forskning på kvinnehelse?

Likeverdige helsetjener er et viktig mål på veien mot likestilling. Vi kan ikke lenger glemme halve befolkningen. Foto: NIH

Hva er kvinnehelse?

Kvinnehelse har denne høsten fått et løft i form av folks bevissthet på at kvinnehelse er noe annet enn en skjønnhetsklinikk. Kvinnehelse er det fagområdet som handler om helseforhold som spesifikt gjelder kvinner. Eller der symptomer på samme type sykdom opptrer annerledes hos kvinner enn hos menn.

—Alle vet at kvinnekroppen er annerledes enn mannskroppen, og kvinner har helseutfordringer som menn ikke har. Kvinnehelse omfatter også emner/temaer som ikke er direkte medisinske, sier professor Jorunn Sundgot Borgen.

Mange utfordringer

Kunnskapshullene er mange. Flere sykdommer som kvinner får, har lav status både i forskning og behandling.

—Vi mangler tiltak, og noen sykdommer har ikke engang diagnosekoder. Kvinner bruker penger av egen lomme for å få behandling. Likeverdige helsetjener er et viktig mål på veien mot likestilling. Vi kan ikke lenger glemme halve befolkningen, sier Elisabeth T. Swärd, forskningsansvarlig og spesialrådgiver kvinnehelse ved Norske Kvinners Sanitetsforening.

Ny offentlig utredning om kvinnehelse

I disse dager jobbes det med en ny NOU på kvinnehelse. Det er over 20 år siden sist!

—Blikket løftes fra den enkelte kvinnes erfaring og ansikt på en sykdom og lidelse, til de store strukturelle utfordringene vi står overfor. Dette gjelder blant annet forskning, innovasjon og utdanning, sier Swärd.

Mannen har vært normen og kvinnen har vært avvikeren. Men alle i Norge, uavhengig av kjønn, skal sikres likeverdige muligheter til best mulig helse, og motta trygge og gode helse- og omsorgstjenester etter behov.

—Derfor må vi ha kunnskap om hva kjønnsforskjeller i helse består i og årsakene til disse. I tillegg må vi være bevisst på utviklingstrekk som har skapt og kan skape uønskede kjønnsforskjeller i helse. Samfunnsmessige ulikheter i levekår og livsbetingelser og manglende likestilling mellom kjønnene, sier Elisabeth Swärd.

For kjønn er så mye mer enn biologi. Kvinnehelse er problemstillinger som strekker seg ut over det som gjelder spesifikke kvinnesykdommer og kvinnelige helseutfordringer. Mer enn «bikinimedisin», med kun et blikk på de reproduktive organer.

Frokostseminar om kvinnehelse på NIH 8.desember

Norges idrettshøgskole har kvinnehelse som eget forskningsområde. Møt noen av våre beste kvinnehelseforskere på frokostseminaret torsdag 8.desember 2022.

Program

Kl.08.30 Velkommen 

Kl.08.35 Hvorfor er kvinnehelse så viktig i 2022? – Elisabeth T. Swärd (Norske Kvinners Sanitetsforening)

Kl.08.45 Pasienter/klienter med spiseforstyrrelser; Hva bør du gjøre? – Jorunn Sundgot-Borgen

Kl.08.55 Seksuell trakassering blant unge idrettsjenter – Nina Sølvberg

Kl.09.05 Aktiv og gravid. Hva vet vi og hva er best praksis? – Lene A. H. Haakstad

KL.09.15 De tause kvinneproblemene: Muskel-skjelett plager i forbindelse med svangerskap og fødsel – Kari Bø

KL.09.25 FENDURA-prosjektet (The Female Endurance Athlete) – Gina Flugstad Øistuen

KL.09.30 Avslutning

 

Les mer om seminaret og meld deg på her:

Frokostseminar: Kvinnehelse | Norges idrettshøgskole (nih.no)