Kvinnehelseforskningspris til Jorunn Sundgot-Borgen

Sundgot- Borgen får pris for sitt viktige forskningsarbeid på blant annet spiseforstyrrelser.

Profilbilde av Jorunn-Sundgot-Borgen
Gratulerer til Jorunn Sundgot-Borgen som vant Norske sanitetskvinners kvinnehelseforskningspris for 2021. Foto: Jarle Stokland

NIH-professor Jorunn Sundgot-Borgen mottok 27. august 2022 Norske kvinners sanitetsforenings kvinneforskningspris for sitt viktige og mangeårige forskningsarbeid på kvinnehelse. 

Sundgot-Borgen har vært engasjert i temaet spiseforstyrrelser allerede fra hun tok sin master - og doktorgrad  og fram til i dag. Hennes forskning spenner bredt:  kvinnehelse, vektregulering, spiseforstyrrelser, unge utøvere, toppidrett, ernæring, skjelletthelse, graviditet og trening/toppidrettsutøvere, samt seksuell trakassering og misbruk.

Under prisutdelingen ble det lagt vekt på Jorunn Sundgot-Borgens engasjement knyttet til manglende kompetanse om spiseforstyrrelser bland ledere og trenere i idretten. Innsatsen hennes gjennom lang tid har vært viktig for at problematikken knyttet til spiseforstyrrelser har blitt tatt på alvor og satt på dagsorden. 

- Jeg er veldig stolt over å ha mottatt denne prisen. uttaler Jorunn Sundgot-Borgen.

- Jeg ser det som en bekreftelse på at teamet og jeg har bidratt til å få svar på mange kvinnehelserelaterte spørsmål knyttet til både idrettsutøvere og kvinner som ikke driver idrett. Prisen er også en bekreftelse på at det er viktig ikke å gi seg, selv om det du forsker på og resultatene ikke er like velkomne av alle.

- Jorunn er en uredd og engasjert forsker, uttaler NIHs rektor, Lars Tore Ronglan. Hun er opptatt av vanskelige tema som  kroppspress og idrettens "bivirkninger" som spiseforstyrrelser og helseskadelig vektregulering. Dette har ført til økt kunnskap, gode debatter, og i enkelte tilfeller endret praksis. NIH gratulerer så mye med vel fortjent pris.

)risutdeling til Jorunn Sundgot-Borgen
Norske kvinners sanitetsforenings kvinnehelseforskningspris tildeles en forsker, -miljø, eller –gruppe som har utmerket seg innen forskning på kvinnehelsefeltet. Prisen er på 100.000 kroner og deles ut årlig.

 

Om forskningsprisen

 

Kriterier for tildeling:

  • Om kandidaten(e) har en klar kvinnehelserelevans i de sentrale deler av sin vitenskapelige produksjon,
  • Om kandidaten(e) er tilknyttet Norske Kvinners Sanitetsforening som forskningsaktør og forskningen er i tråd med Sanitetskvinnenes til enhver tid gjeldende forskningsstrategi;
  • Om kandidaten(e) er nasjonalt ledende på sitt fagfelt, og anerkjent av fagmiljøer;
  • Om kandidaten(e) på en fremragende måte har formidlet vitenskapelige resultater, arbeidsmåter, holdninger og deltatt i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon for kvinnehelse og kvinners livsvilkår i et livsløpsperspektiv;
  • Om kandidaten(e) over tid har bidratt til å bygge opp og styrke norske kvinnehelseforskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement;
  • Om forskningsinnsatsen representerer nybrottsarbeid innen gjeldende felt
  • I hvilken grad kandidaten(e) har formidlet forskningsresultatene til allmenheten.

Les mer om saken på kjonnsforskning.no

- Ingenting kan stoppe meg nå (artikkel i A-magasinet fra  nov. 2021)

Professor Jorunn Sundgot-Borgen har tidligere fått Forskningsrådets pris for forskningsformidling.