NIH fortsatt på Norges-toppen

Norges idrettshøgskole (NIH) er fortsatt Norges mest populære studiested for idrettsstudier. I gjennomsnitt kniver 4,2 søkere om hver studieplass på grunnstudiene. Hver tredje ungdom som vil inn på idrettsstudier vil helst til NIH.

Studenter på NIH
NIH er blant de mest populære idrettsutdanningene også i år Foto: NIH

Dette viser søkertallene fra Samordna Opptak som offentliggjøres i dag.

— Til tross for en nedgang er vi fornøyd med årets søkertall. Det er gøy å se at idrettsutdanning fortsatt er så populært! Ungdom ønsker å bidra til et mer aktivt samfunn, sier studiesjef Anja Rynning Veum ved NIH.

studiesjef Anja Rynning Veum portrett
– Tross nedgang: Det er gøy å se at idrettsutdanning fortsatt er så populært, sier NIHs studiesjef Anja Rynning Veum Foto: privat

4,2 søkere per studieplass

Det er fortsatt gode søkertall til NIH, til tross for en nedgang i antall søkere til grunnstudiene også her. Nedgangen innen både høyere utdanning og til idrett på nasjonalt nivå er likevel mye større enn på NIH. Samordna opptak har en nedgang på ca. 12 %. På NIH totalt sett, inkludert NIHs lærerutdanning, er nedgangen på vel halvparten, ca. 7 %. Idrettsstudier generelt har en nedgang på ca. 10 % mot NIH som har ca. 3 % nedgang.  

– Det er gledelig at 1 av 3 som søker idrettsstudier i Norge vil til NIH, sier Veum.

På NIH er bacheloren i Sport Management og bacheloren i trenerrollen og idrettspsykologi de mest populære studieprogrammene. Her er det henholdsvis 5 og 6 søkere pr. studieplass.

– I tillegg ser vi meget gode søkertall på nye masterstudier med en økning på helt oppunder 20 %.

På master er det 4,7 søkere per studieplass. Påbygningsstudier har også hatt en økning i antall søkere.

Hvorfor NIH?

NIH er kåret til en av verdens beste utdanningsinstitusjoner innen idrett.

– Dette gjør våre studenter både relevante og attraktive for arbeidslivet etter endt studiet ved NIH. Det er en relativt liten høgskole, men med stor trivselsfaktor!

NIH er kjent for sitt gode og inkluderende studiemiljø. Dette i tillegg til moderne idrettsfasiliteter er viktige faktorer for ungdom som søker seg til NIH.

— Vi er stolte og glade over at studentene velger NIH som studiested. Vi gleder oss til å ta dem imot til det vi mener er Europas flotteste idrettsutdanningscampus!