NFF tar grep om bærekraft med NIHs nettstudier

Fotballforbundet har brukt Idrettshøgskolens digitale studieemne Idrett og bærekraft til å skolere ansatte og tillitsvalgte i hele landet i en egen klasse. Nå følger flere i idretten etter.

Gruppebilde av NFF på kaia i Bodø
Fotballforbundets digitale studentgruppe på plass i Bodø for å gjennomføre fysiske samling. Første rekke: Christian Didriksen (NFF Nordland), Henrik Furebotn (NFF Sogn og Fjordane), Tonje Walle Egeli (NFF Vestfold), Alf Hansen (NFF) og Øivind Nilsen (NFF Buskerud). Midtre rekke: Nils Harald Strøm (NFF Buskerud), Øyvind Moltubakk (NFF), Iselin Shaw of Tordarroch (NFF), Anne Ringdalen (NFF Akershus), Eva Karlsen (NFF Akershus), Jeanette Kristiansen (NFF Indre Østland), Erik Løland (NFF Rogaland), Rasmus Olstad Semmerud (NFF), Marianne Misund (NFF Nordmøre og Romsdal), Tommy Kristensen (NFF Agder), Kristin Jevnaker Øvstetun (NFF Sogn og Fjordane) og Erik Loe (NFF). Bakre rekke: Bjørn Oskar Haukeberg (Sunnmøre fotballkrets), Robert Winnem (NFF), Ulrik Christoffer Børresen (NFF), Kjetil Henningsen (Sunnmøre fotballkrets), Stig Magnus Grundesen (NFF Oslo), Dag Værvågen (NFF Akershus), Øyvind Strøm (NFF Østfold), Daniel Kvile (NFF Hålogaland), Geir Støle (NFF Rogaland), Jan Roar Saltvik (NFF Trøndelag). I tillegg fulgte 8-10 studenter samlingen på Teams. Foto: NIH

I begynnelsen av mai vil cirka 40 ansatte og tillitsvalgte i Norges Fotballforbund (NFF) ta eksamen i det digitale studieemnet Idrett og bærekraft. Siden starten av januar har de fulgt det heldigitale studieemnet som dette semestret har godt over 200 studenter. I løpet av studieåret vil 300 ha fått formell studiekompetanse innen et område som bli stadig mer viktig også i idretten.

Det spesielle med NFF er at forbundet har etablert en hybrid modell der det er lagt inn en digital samling og to med fysisk oppmøte. I tillegg til å gjennomføre studieemnet har forbundet planer om å bruke «studentene» i en ressursgruppe for videre arbeid. Blant annet skal NFF lage en handlingsplan innen bærekraft.

Deltakere har vært nesten alle daglige ledere landets 19 fotballkretser, klubbutviklere og aktivitetsansvarlige i kretsene, ansatte i NFF sentralt og medlemmer i forbundsstyret.

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet, tok initiativet til å lage en slik studiegruppe. Når bare eksamen gjenstår sier han om utbytte:

—Jeg er meget godt fornøyd med gjennomføringen. Det er alltid krevende å gjennomføre en utdanningsmodul samtidig som en står i en hektisk arbeidssituasjon. Samtidig er det en fordel med et formelt studieløp fordi du da må følge en plan og mottar fortløpende strukturert oppfølging. For oss har det vært en styrke at vi har en så stor gruppe involvert, og nå sitter vi igjen med en rekke medarbeidere som ønsker å fortsette med arbeidet innen bærekraft.

Knapt noe tema er mer aktuelt enn bærekraft. I årene fram mot 2030, vil fokuset øke i hele samfunnet. Derfor passer det perfekt med dette studiet nå. Gjennom studiet har bevisstheten rundt bærekraft blitt skjerpet, og vi har fått økt kunnskap og kompetanse. Og, ikke minst: Det er svært interessant!

Jo Are Vik, daglig leder NFF Troms

Over all forventning

Hansen innrømmer at han var overrasket av responsen da han gikk ut med invitasjon på senhøsten: — Vi ga en meget kort intern frist på tre dager for å melde interesse. Jeg hadde håp om en gruppe på ti personer, men det viste seg at nesten 50 ansatte var interessert. Signalet var sterkt til oss som forbund.

portrett av Dag Vidar Hanstad
Professor Dag Vidar Hanstad har det faglige ansvaret for emnet Idrett og bærekraft. Foto: NIH

Det er professor Dag Vidar Hanstad som har hatt det faglige ansvaret. Han har organisert flere tilsvarende grupper rundt i landet, og presiserer at det er hvert enkelt organisasjonsledd som må ta initiativ og stå for alt med logistikk. NIHs bidrag er å fasilitere det faglige. Han sier:

— Studentene i en slik gruppe gjennomgår det samme opplegget som alle andre, men har anledning til å drøfte ulike problemstillinger sammen med folk i egen organisasjon. Det opplever mange som en fordel.

Det snakkes om bærekraft overalt i samfunnet. Jeg hadde lite eller ingen innsikt om emnet. Jeg valgte å ta dette studiet for å få kompetanse slik at jeg kunne være med å bidra inn i organisasjonen på en bedre måte. Utbytte har vært veldig bra. Studiet er oppbygd på en god måte, og overkommelig selv i en hektisk hverdag. Jeg har også brukt mye av den kunnskapen jeg har tilegna meg i jobben min som lærer.

Kristine Haugen, styremedlem i NFF, bosatt i Lavangen

Innen fotball er engasjementet for å jobbe med bærekraft stigende. En av kretsene som har bestemt seg for å gjøre dette på alvor, er NFF Akershus. Daglig leder Anne Ringdalen forteller:

— Vi har hatt med fire ansatte i studiet, noe som tilsvarer halve administrasjonen. Dette har vært nyttig og lærerikt, hvor vi har diskutert og delt erfaringer underveis. Etter dette studiet sitter vi igjen med at vi som organisasjon gjør mange gode valg rundt bærekraft med blant annet gjenbruk, deling og resirkulering av ressurser.

Selv har Ringdalen satt av tid i kalenderen hver uke til å jobbe jevnt med studiet, i tillegg har hun benyttet reisetid i forbindelse med møter og jobb til å høre på de mange filmene i studiet.

Den nye kompetansen brukes. Ringdalen forteller at en av de ansatte som har deltatt på studiet vil legge frem noen tanker til kretsstyret på neste styremøte.

— Det er viktig at styret og de ansatte ser på hva man gjør i dag, både med tanke på hva som er bærekraftig og hvordan man kan foreta justeringer og tilpasninger for å bli mer bærekraftige, sier hun.

Studiet har gitt konkret og økt kunnskap om bærekraft. Metoden rundt blended learning og en effektiv læringsprosess har gjort det mulig å både få et godt utbytte og få gjennomført studiet på en effektiv måte. Det har vært særdeles positiv at vi har delt studiet med kolleger som har mye av den samme konteksten som meg selv. Det har gitt gode muligheter for å dele synspunkter, erfaringer og ideer om hvordan vi kan jobbe med bærefrakt i våre roller fremover.

Jan-Roar A. Saltvik, daglig leder NFF Trøndelag

Nyttig påfyll

Når det gjelder NFFs studentgruppe, er det en del som må gå langt tilbake til forrige gang de «satt på skolebenken». Andre har ferske bachelor- og mastergrader. En av disse er Ulrik Christoffer Børresen, som er en av fire som er utdannet i sport management ved NIH.

— Jeg kan ikke huske at bærekraft var et like hett tema under årene da jeg tok min bachelor fra 2010-13. Det at det tilbys emner digitalt på denne måten gjorde det mulig for meg å fylle på med kompetanse på et viktig område ved siden av jobb. Emnet har gitt meg en langt større forståelse av temaet bærekraft og har inspirert meg til å bruke den kunnskapen både i jobben og privat.

Gruppebilde av tidligere NIH studenter
Tidligere sport management-studenter fra NIH som tar idrett og bærekraft i regi av NFF. Fra venstre Ulrik Børresen (fagansvarlig for leder- og aktivitetsutvikling), Robert Winnem (anleggskonsulent), Rasmus Olstad Semmerud (fagansvarlig for Fair play og inkludering) og Kristin Jevnaker Øvstetun (aktivitetsutvikler i NFF Sogn og Fjordane). Foto: Dag Vidar Hanstad

 

Christoffer er fornøyd med «klassen» sin bestående av fotballfolk.

— Jeg har alltid trivdes best når jeg kan samarbeide med andre og føler tilhørighet i en gruppe. Jeg tror det er viktig for å få flere perspektiver inn både faglig, men ikke minst for å trives bedre sosialt. Klassen som ble skapt gjennom samlingene vi hadde var en viktig drivkraft for meg for å lære enda mer og for å i det hele tatt gjennomføre studiet i en travel hverdag.

Det er ingen tvil om at bærekraft vil være på agendaen på de fleste arenaer i de kommende årene, også i idretten. Da er en nødvendighet at vi i krets er skolerte og godt rustet til å hjelpe klubbene våre i det viktige arbeidet. Nettopp derfor er kompetanseheving på området helt avgjørende. Det å etablere en klasse har vært av avgjørende betydning. Jeg opplever det som mer motiverende å studere «sammen» med noen. Vi har hatt to fine samlinger med interessante temaer på agendaen.

Tonje Walle Egeli, klubbutvikler NFF Vestfold

Fortsetter til høsten

Alf Hansen forteller at NFF vil etablere ny gruppe til høsten.

— Vi vet at det er flere ansatte som gjerne vil ta imot det samme studietilbudet. Vi skal planlegge for en ny gruppe og ser fram til å samarbeide videre med NIH.

Dag Vidar Hanstad forteller at NIH er i dialog med flere organisasjonsledd i idretten som ønsker å samle en gruppe for å sette seg inn i bærekraft via studieemnet. NFF har ikke vært alene dette semestret heller. Studentidrettsforbundet har hatt en gruppe med styremedlemmer i studentidrettslag, mens idrettskretsene i Trøndelag, Innlandet og Viken inviterte alle som er interessert i bærekraft til hybride løsninger med digitale og fysiske samlinger. Ifølge Hanstad vil NIH evaluere alle disse hybride løsningene.

Han presiserer at dette først og fremst er et heldigitalt studietilbud med studenter fra hele landet. Studenter som utelukkende gjennomfører individuelt på nett er da også i klar majoritet.

Les mer om idrett og bærekraft, og andre digitale studietilbud innen organisasjon og ledelse på nettsiden Idrettsledelse. Husk søknadsfristen 1. juni.

Studiet Idrett og bærekraft har gjort meg bevist på at idretten kan og bør ha en viktig rolle med bærekraftig utvikling. Å velge ut noen av de 17 bærekraftmålene, og ta beviste valg i hverdagen med disse i tankene, er noe jeg håper å kunne bidra med fremover.

Tommy Olsen, kretsansvarlig trenerutvikling, NFF Akershus