Nyheter 2022

Kvinne som sliter psykisk

Én av tre studenter har alvorlige psykiske plager

Norske studenter sliter med ensomhet, og 41 prosent oppgir at de har få eller ingen venner på studiestedet sitt. Hele én av fem har vurdert å avslutte livet. Det viser nye tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022.

Person med vondt kne

Viktige faktorer i behandlingen av fremre korsbåndsskader

En fremre korsbåndsskade er en alvorlig kneskade som kan ha store konsekvenser for knefunksjon, aktivitetsnivå og livskvalitet på både kort og lang sikt. Det er derfor viktig med god behandling for å sikre en best mulig prognose.

Rundt 400 nye NIH-studenter deltok på immatrikuleringen i idrettshallen \foto: NIH

Velkommen som NIH’er

Tirsdag 16.august ble rundt 400 nye studenter ønsket velkommen til NIH. Ordfører i Oslo kommune, Marianne Borgen, gratulerte alle med studieplass og uttrykte stolthet over å ha Norges idrettshøgskole i Oslo.