NIH deltar på Forskningsdagene - bestill en forsker

Temaet for Forskningsdagene 2021 er Krig & Fred. I den anledning har NIHs forskere laget et undervisningsopplegg som er koplet til kompetansemål i samfunnsfag og historie, for elever på ungdoms- og videregående skole.

Glenn-Eilif Solberg er doktorgradsstipendiat ved institutt for idrett og samfunnsvitenskap, hvor han forsker på japanske og kinesiske kampsporters historiske, politiske og sosiokulturelle betydning. Han har en mastergrad i historie fra Universitet i Bergen der han undersøkte skiskytingens historie før 1930. Samtidig har han vært amatørutøver av kinesisk kampsport og har en forkjærlighet for populærkulturens historie, inkludert dataspill, tegneserier, sjangerlitteratur og kampsport. Foto: NIH
Matti Erik Goksøyr er professor ved NIH, institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hans ekspertise er innenfor idrettshistorie, idrett og samfunn, og idrettens sosiokulturelle betydning. Han har ledet flere forskningsprosjekter og skrevet lærebøker. Samtidig har han vært engasjert av Kulturdepartementet i forbindelse med den første «idrettsmeldingen» (Stort.meld. 41 1991/92).

Hva skjer med idrett når det blir krig?

Hvordan har det seg at militære skyteøvelser har blitt olympisk sport, mens e-sport fremdeles er "for voldelig" for OL?

Og hvordan kan vi egentlig forske på fortiden?

"Fra lek til blodig alvor" er temaet på Norges idrettshøgskoles digitale undervisningsopplegg som kan bestilles i uke 39.

NIHs forskere, professor Matti Goksøyr og stipendiat Glenn-Eilif Solberg, har laget et undervisningsopplegg som lærerne gjennomfører med sine klasser. På slutten av timen møter elevene og læreren forskerne til et digitalt møte på Zoom der elevene får mulighet til å stille spørsmål til forskerne for å lære mer om temaet, og for å få svar på ulike spørsmål.

Undervisningsopplegget er på 90 minutter og er en kombinasjon av: 

  • Korte Youtube-videoer om idrett i krig og fred.
  • Kortsvars- og refleksjonsoppgaver knyttet Youtube-videoene.
  • Arbeidsoppgaver om søk i nasjonalbibliotekets digitale arkiv.
  • Avsluttende "spørsmål-og svar" møte på Zoom der elevene kan stille spørsmål til forskerne

I forkant av opplegget får lærerne tilsendt to videoer på til sammen 10-15 min. NIHs forskere introduserer temaet i videoene. Lærerne får også tilsendt oppgaver som elevene kan jobbe med, og som danner utgangspunkt for spørsmål de kan stille til forskerne på slutten av klassetimen. Da kobler klassen seg opp til Zoom hvor de får møte forskerne og hvor de kan stille spørsmål til temaet.

Hensikten med opplegget er å gi faglærerne fleksibilitet til å tilpasse opplegget til sin klasse, samtidig som vi minimerer risikoen for såkalt "Zoom-fatigue".

Book Matti og Glenn-Eilif til klasserommet i uke 39