God på samarbeid, god til å spre kunnskap

Flink til å samarbeide og på å få det beste ut av forskning sammen med andre: En ny rangering plasserer NIH blant de beste i Norge.

Teaching, Learning, Regional Engagement, International Orientation, Knowledge Transfer

U-Multirank analyserer institusjoner innen høyere utdanning etter en rekke kategorier; «samarbeid og samhandling» er ny av året.

NIH får toppkarakter: A.

Tidligere har NIH skåret helt i topp som «mest sitert». Også i år beholder NIH toppkarakteren her.

Ikke nok med det: I årets kåring får NIH karakteren A i 12 av 45 kategorier, bare slått av Universitetet i Bergen (UiB) med 14. Også Universitetet i Oslo (UiO) og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås får 12 Aer. De resterende fem får under 10.

Ni norske universitet og høgskoler er altså med i årets kåring, og generelt gjør de norske det spesielt godt innen forskning og internasjonal orientering. Så også NIH.

– Det viktige her er årsaken til at vi havner så høyt på lista: Vi har jobbet aktivt lenge for å samarbeide mest mulig og best mulig både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Hyggelig å få bekreftet at vi får det til, sier NIH-rektor Lars Tore Ronglan.

Han sier slikt internasjonalt samarbeid og utveksling av kunnskap er avgjørende for å drive forskningen fremover. – Sitter man på hver sin tue og hegner om sitt, går man glipp av veldig mye kunnskap fra andre, og de går glipp av kunnskap fra oss.

Samarbeid eller «collaboration» måles gjennom ikke mindre enn sju indikatorer: Strategiske partnerskap, internasjonal sampublisering og samarbeid med næringslivet, studentmobilitet, studenter i praksis (internship), sammensatte grader, regionale (overnasjonale) publiseringer og samarbeid med næringslivet om patenter.

U-Multirank har siden 2014 arbeidet frem nye måter å sammenlikne universitet og høgskoler på. Rangeringene deres regnes som viktige for institusjonenes omdømme, men har også fått kritikk for målemetodene sine. U-Multirank gir karakterer fra A til F for å gradere prestasjonene, og målet er å få frem hvor institusjonene kan forbedre seg.

NIH får ellers toppkarakter i kategoriene:

  • Flittigst sitert
  • Flittigste publiseringer
  • Internasjonale sampubliseringer
  • Studentmobilitet
  • Regionalt samarbeid og sampubliseringer
  • Andel postdoc-stillinger
  • Evne til å høste eksterne midler

(pluss flere overlappende kategorier)

Universitetet i Bergen (UiB) kommer aller best ut i Norge og er den eneste institusjonen innen verdens «topp 25».

Blant alle de ni norske høgskolene og universitetene som er med i rangeringen, er master-studentene på NIH de eneste som får best karakter (B) på å fullføre innen normert tid. MF vitenskapelige høyskole er den eneste som har enda litt raskere bachelor-studenter enn NIH. Av NIH-studentene fullfører henholdsvis 83 og 89 prosent av studentene på normert tid.