Triatlonforbundet satser på bærekraft

Triatlonforbundet lærte seg bærekraft på NIH. – Planeten vår har store utfordringer, og idretten har et ansvar her.

Norges triatlonforbund: president og generalsekretær
Generalsekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern og president Arild Mjøs Andersen i Norges triatlonforbund. Begge har tatt digital utdanning ved NIH i høst. Foto: Triatlonforbundet

Det sier en samlet ledelse i Norges triatlonforbund, som sammen har studert Idrett og bærekraft på NIH – ved siden av både jobb, verv og familieliv.

—Uten dette studieemnet ville det ikke være like lett å ha en god diskusjon om prosess og innhold. Kurset har gitt både innsikt i FNs bærekraftsmål og anbefalinger for arbeidsprosesser på dette området, forteller generalsekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern.

I høst startet hun, president Arild Mjøs Andersen og visepresident Alf-Erik Malm på Idrett og bærekraft. Med seg i bagasjen hadde alle tre et annet digitalt studieemne, Idrettens lederskap, som de tok vinter og vår i fjor. Generalsekretæren mener det var nyttig at de også tok dette sammen siden det ga noen felles forståelsesrammer, for eksempel innenfor styresett som også Triatlonforbundet har jobbet med.

De tre har ikke vært synkrone i innleveringene av arbeidskrav, som det er seks av i kurset. De har først og fremst skaffet seg grunnlag for å lage utkast til et tillegg til den gjeldende strategiplanen i forbundet. Styret ønsker at forbundet i årene som kommer skal jobbe mer bevisst innenfor bærekraft.

—Dette tillegget i strategiplanen setter retning for videre prosess for å konkretisere mål, involvering og handlingsplan for bærekraftig triatlon, sier Bjørnstad-Northern.

Nettopp mål, tiltaksplan og konkretisering av aktuelle interessenter ligger inne som arbeidskrav i studieemnet. På den måten er det til nytte som teoretisk øvelse for studenter, men også et praktisk verktøy for aktører i idretten.

President Arild Mjøs Andersen svarer slik på spørsmål om hvordan Idrett og bærekraft har bidratt til å øke kunnskap og kompetanse i arbeidet:

—Mange tenker vel på bærekraft som et litt abstrakt begrep som handler mest om miljø. Kurset har fylt dette med konkret innhold. Det har vært en god blanding av teoretiske perspektiver og praktiske eksempler fra idretten. Planeten vår har dessverre store utfordringer. Idretten har også et ansvar for å gjøre verden til et bedre sted, utover at den er en viktig sosial og helsefremmende arena. Kurset har vært svært bevisstgjørende og gitt oss verktøy for å jobbe videre med bærekraft i Triatlonforbundet.

Hvordan kan Mjøs Andersen ha tid til studier ved siden av jobb i næringslivet, vervet som president og familieliv?

—Emnet er svært fleksibelt, noe som gjør at alle kan finne tid til det. Jeg har lest kortere tekster og sett mange videoer på mobilen når jeg har hatt noen minutter ledig. Innleveringene krever at man fordyper seg mer, men det finner man tid til i løpet av et semester. Emnene er jo også veldig relevante for idrettsledere, noe som har gjort det lystbetont.

Generalsekretæren har mest ros, men også litt ris når hun vurderer studieemnet.

—Det er kjempenyttig at kurset er så fleksibelt. For min del blir det en del rykk og napp fordi det må passe sammen med det andre jeg gjør. At alle deler ender med en arbeidsoppgave, krever at du reflekterer bedre gjennom det du har lært. Det gjør at kunnskapen sitter godt og at du lettere kan dra det inn i planlegging og handling i eget forbund. Det som etter min mening kan forbedres, er at noen filmer er litt for korte og ikke gir så mye innsikt som jeg kanskje kunne ønske meg. Andre filmer er gode og fungerer veldig bra. Jeg liker spesielt godt der hvor det er flere som intervjues gjennom dialog. Også tenker jeg det vil være en fordel dersom noe av innholdet utdypes enda mer i filmer og tekst etter hvert.

NIH tilbyr både Idrettens lederskap og Idrett og bærekraft i vårsemesteret. Merk søknadsfristen 1. desember.