Kari Fasting ble hedret med Dorothy Ainsworth-forskningspris

I avslutningsseremonien ved den 19. World Congress for the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women (IAPESGW), som finner sted hvert fjerde år, ble professor emerita og NIHs første rektor, Kari Fasting, tildelt Dorothy Ainsworth Research Award.

Foto: Shutterstock
Portrett av Kari Fasting
Professor emerita og NIHs første rektor, Kari Fasting. Foto: Magnus Aspelin

Kari Fasting har i hele sin karriere vært opptatt av likestilling i idretten.  Hun har forsket på og prøvd å bidra til like rettigheter og like muligheter for alle. Hun startet tidlig med å undersøke kvinners innflytelse i idrettsorganisasjoner, kjønnsroller i massemedier og utviklingen av kvinnefotballen.

Dette førte til nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter om likestilling i idretten generelt, ofte med fokus på diskriminering og trakassering i idretten, samt metoder for å øke antallet jenter og kvinner i ulike roller som aktive idrettsutøvere, ledere og trenere.
I de siste 20 årene har Kari Fastings hovedfokus vært å avdekke og redusere seksuell trakassering og overgrep i idretten.  Dette har vært muliggjort blant annet gjennom arbeid for Europarådet, Den tsjekkiske olympiske komité og i Sør Afrika i et NIF-finansiert prosjekt.    

«Jeg ble overrasket over å få tildelt denne prisen nå. Jeg synes det er hyggelig og en ære å få arbeidet mitt anerkjent» sier professor Fasting. «Dorothy Ainsworth var en amerikansk pionér i kroppsøving og idrett for kvinner.

Hun fullførte sin utdanning ved Smith College i 1916 og underviste i moderne dans samtidig som hun var trener for basketball-teamet. Dette demonstrerer bredden og tverrfagligheten som IAPESGW står for og som jeg personlig synes er veldig viktig i dagens samfunn, hvor alt blir mer og mer spesialisert».

Rosa Diketmüller, visepresident for IAPESGW, uttaler at professor Fasting er «den [ledende] internasjonale eksperten på seksuell trakassering blant kvinnelige utøvere og studenter».

Hennes kunnskap er etterspurt av Den internasjonale olympiske komité (IOC), Europarådet, EU, Norges idrettsforbund, Forsvaret og andre for å forebygge uønsket atferd og redusere trakassering.Med alle disse oppdragene blir professor Fasting neppe arbeidsledig med det første.

Mer om prisen

"Dorothy Sears Ainsworth Award tildeles for fremragende vitenskapelig arbeid som har fremmet foreningens mål på tvers av feltene kroppsøving, idrett, dans og fysisk aktivitet for jenter og kvinner».

Årets digitale møte ble organisert av Idrettsuniversitetet i Tianjin, Tianjin, China fra 8.-10. september 2021.