Girl power i NIHs nye studenstyre

– Jeg har stor tro på årets styre. Dette viser at vi har sterke kvinner som studentene har tillit til. Og vi har en stor jobb å gjøre med å løfte studentene etter den lange og tunge koronatiden.

Det nye studentstyret ved Norges idrettshøgskole. Fra venstre: styremedlem Gina Gedick, styremedlem Andrea Kallum, styreleder Tora Husum Kristensen, nestleder Aurora Lie Bredesen og styremedlem Kristin With Bergseth. Foto: / Dapaabi Konlan

Nyvalgt studentstyreleder Tora Husum Kristensen om mangfold i et kvinnedominert styre – og hva som blir viktig å fronte dette studieåret.

– Årets nyvalgte studentstyre er uten menn. Hva tenker du om det, i et mangfoldsperspektiv?

– Det skapte jo umiddelbart noen reaksjoner da valgresultatet var klart, men de var nesten bare positive, slik jeg har oppfattet det. Studentstyret etterstreber et kjønnsnøytralt utvalg av kandidater,  og halvparten av kandidatene til årets valg var faktisk gutter. At det var jentene som hver for seg trakk det lengste strået, skyldes ene og alene at det var disse studentene ønsket.

Vår viktigste oppgave som studentstyre er å representere studentene, uavhengig av kjønn, legning eller geografisk tilknytning. Vi må se forbi det ytre, og heller vie oppmerksomheten mot at vi som NIH-studenter har mange av de samme verdiene, uavhengig av våre ulikheter. Jobben som studentstyret gjør, skal ikke farges av at vi er jenter. Vår oppgave er uansett å få frem studentenes tanker, meninger og ønsker, og der har vi et godt samarbeid med alle de andre tillitsvalgte.

Jeg har stor tro på årets styre. Valgresultatet viser at høgskolen har sterke kvinner som studentene har tillit til og som de mener kan gjøre en god jobb. Det skal vi klare!

– Hva blir de viktigste arbeidsoppgavene for det nye studentstyret?

– Det viktigste studentstyret gjør er å representere studentene på en god, tydelig og korrekt måte - på alle plan, og i alle kanaler og plattformer. Jeg sier som mange studentpolitikere tidligere har sagt: «Studentene var taperne under pandemien. En uakseptabel andel studenter opplevde tap av læringsutbytte, arbeidskompetanse, økonomi, psykisk helse og generell livskvalitet.»

Også NIH-studentene har kjent på dette. Til tross for lavere skuldre etter gjenåpningen, har pandemien satt dype spor. Jeg mener studentene trenger mer enn bare et plaster på såret. De fortjener å bli hørt og lyttet til med respekt. Studentstyret ønsker å bidra til at studentenes livskvalitet økes, og at det settes inn tiltak i studiehverdagen. Vi må dra nytte av erfaringen fra pandemien til å få til positive endringer for studentene.

– Er det andre hemmeligheter ved studentstyret?

– I år er fire av fem styremedlemmer helt nye. Derfor må vi gå opp vår egen sti, samtidig som vi kan lene oss litt på hvordan aktiviteter og arbeidsoppgaver tidligere har blitt strukturert og organisert. Styret står overfor mange viktige oppgaver, spesielt når det gjelder «oppryddingen» etter pandemien. Det er både krevende og bra.

Vi ønsker å tenke nytt om hvordan vi synliggjør oss og vårt arbeid på høgskolen. Vi ønsker et studentstyre som er til stede og som har en åpen dør for alle som har noe på hjertet. Det er alt for mange studenter som ikke vet hvem vi er eller hva vi gjør, noe som fører til at vi generelt mister student-engasjement og gode bidrag i arbeidet vårt – med å styrke studiekvaliteten og studentmiljøet. Det er derfor viktig for oss å vise tilstedeværende, både fysisk og digitalt, ha åpne armer og ører, og ikke minst synliggjøre hvilken viktig ressurs vi er for studentene.

Årets studentstyre

Tora Husum Kristensen, leder

Vil jobbe sterkt for at ingen skal glemme hva studentene har vært gjennom og mistet de siste årene. Åpningen av samfunnet er ikke eneste løsning, for spor er satt, og det krever handling for å få tilbake det som engang var et godt studentliv.

Aurora Lie Bredesen, nestleder

Ønsker at studentene skal komme trygt tilbake til studiehverdagen etter pandemien. Vil jobbe for å utvikle digitale og andre alternative løsninger for undervisning, og styrke det sosiale miljøet gjennom godt samarbeid med foreningene.

Kristin With Bergseth, medlem

Ønsker at studentene skal vite hva de har av tilbud og hva de kan kreve for å få best mulig studiehverdag. Psykisk helse blant studentene er noe hun brenner for. 

Andrea Kallum, medlem

Ønsker å fremme andre studenters saker og rettigheter, slik at de skal få en trygg, sosial og en super studiehverdag. Åpenhet og ærlighet står sentralt i arbeidet, samtidig som hun vil bidra til at NIH skal være et trygt studiested, både faglig og sosialt.

Gina Gedick, medlem

Er spesielt motivert for å bidra til økt trivsel og sosiale opplevelser for studentene, slik at det kan bygges opp en motivasjon og håp om en bedre studiehverdag. Hun ønsker også at studentenes stemme skal være avgjørende i videre utvikling av undervisningsmetoder.