Ny rangering: Nesten best i verden

– Vi er fantastisk fornøyd med at vi enda en gang troner så høyt i en prestisjefull kåring.

NIH står som 2 på Shanghai-ranken
NIH beholder 2.-plassen på Shanghai-ranken med 98,7 av 100 poeng. Høgskolen har ligget på samme plass de siste tre årene. Skjermdump: shanghairanking.com

Det sier NIH-rektor Lars Tore Ronglan etter at Norges idrettshøgskole kommer ut som nummer to av i alt over 300 skoler innen idrettsforskning i 2020-kåringen.

NIH-rektor Lars Tore Ronglan
Shanghai-rankingen befester NIHs posisjon som en av verdens mest forskningstunge institusjoner innen idrettsvitenskap, sier NIH-rektor Lars Tore Ronglan. Foto: NIH

Det er organisasjonen Shanghai Ranking Consultancy som har gjennomført denne årlige rangeringen av utdanningsinstitusjoner innen idrettsfag siden 2016.

– Strålende! Dette bekrefter at vi er en betydelig forskningsorganisasjon innen vårt fagfelt, sier Lars Tore Ronglan.

Best på forskning

Denne «Shanghai-ranken» bygger hovedsakelig på nivået av forskningen skolen bedriver. Mer spesifikt gjelder det:

  • Forskning indeksert i Web of Science
  • Antall ganger NIHs publikasjoner er sitert
  • Antall siteringer per forskningsartikkel fra NIH
  • Antall artikler som er publisert i de 25 prosent mest populære tidsskriftene innen hvert fagområde
  • Hvor stor andel av NIHs publikasjoner som har internasjonale medforfattere.

NIH troner høyt over neste norske skole på lista, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) på 40. plass. I Skandinavia finner vi Københavns Universitet på toppen av lista.

Flittig utad

– Klart det er moro, for slike kåringer blir selvfølgelig lagt merke til, sier Ronglan. Han understreker likevel at man bør ta alle slike rangeringer med en klype salt. – Det viktigste for oss er nok at vi på denne måten blir mer synlige, også som en forskningstung institusjon.

For folk innenfor akademia er akkurat dét gammelt nytt: Selv om NIH er en forholdsvis liten høgskole, har rangeringen U-Multirank flere år på rad vist at NIH har vært blant verdens aller mest siterte høgskoler og universiteter i verden. Det har igjen sammenheng med at NIHs forskere publiserer svært mye mer enn gjennomsnittet.

– Oppmerksomheten disse rangeringene gir oss gjør at vi opplever betydelig interesse fra andre idrettsforskningsinstitusjoner internasjonalt, også om samarbeid, sier han. – Det er selvfølgelig veldig nyttig.

Mer internasjonalt

Siden Shanghai-rangeringen ble startet i 2016 har NIH klatret og stadig kommet ut høyt på resultatlisten. Det startet med en 4. plass, og etter ett år på tredje, har NIH holdt 2.-plassen siden 2018.

– Nå må vi bare fortsette å bygge forskningsmiljøene våre enda mer solide. Når vi har gjort det så bra hele veien, skyldes det hardt arbeid over mange år, sier rektoren, som ikke legger skjul på at han gjerne ser NIH helt på toppen av lista.

– Enda mer internasjonalt samarbeid og at vi klarer å få god finansiering til arbeidet vårt kan vise seg avgjørende.