Mai

Skirenn med mange løpere over bru i Livigno

NIH-bloggen: Smart og sunt med høydehus?

Effekten av høydehus er tvilsom, akkurat som begrunnelsen bak forbudet her i Norge. Men norske utøvere bør få bruke muligheten som sine utenlandske konkurrenter.

Fisker i Lofoten

Yrkes-aktive lever lenger

Det er ikke slitet som gjør at fiskere og bygningsarbeidere lever kortere enn kontorfolk. Holder man alt annet likt, ville folk i fysisk krevende jobber levd lengst.