Tiltak for å bedre studentenes psykiske helse

– Det er enormt viktig at NIH som utdanningsinstitusjon tar grep for å bedre studentenes psykiske helse. Situasjonen under koronaen har vært alvorlig.

Regjeringens tiltakspakke skal gjøre hverdagen til studentene litt bedre. Illustrasjonsfoto: Emil Sollie

Det sier prorektor ved NIH, Elin Kolle, i lys av SHoT-undersøkelsen som nylig viste at svært mange studenter har slitt psykisk under pandemien, med de faglige og sosiale utfordringer det har medført.

– Straks etter at dette kom frem, tok vi tak for å støtte opp om studentene, sier Kolle.

Prorektor ved NIH, Elin Kolle, forteller at de dette semesteret har ønsket å komme studentene i møte og på den måten tilby aktiviteter som har kunnet hjelpe dem i deres studiehverdag, både faglig og sosialt. Foto: Emil Sollie

Tar helseutfordringer på alvor

- I samarbeid med det lokale studentstyret, læringsutvalget, tillitsvalgte og Studentorganisasjonen i Oslo (SiO) ønsket vi å komme studentene i møte og tilby aktiviteter som kunne hjelpe dem i deres studiehverdag, både faglig og sosialt, fortsetter Kolle.

På kort sikt har flere studieprogram i løpet av våren gjennomført både generelle og avsluttende studentsamtaler, med den hensikt å fange opp hva den enkelte student har strevd med både faglig og sosialt. Samtidig ble det opprettet tettere dialog med tillitsvalgte for få frem studentgruppenes tanker, ønsker og behov. Nå i juni står ulike sosiale arrangementer for avgangsstudenter på de ulike bachelor- og masterprogrammene på agendaen.

Studentassistenter

29. januar kunne vi, i en pressemelding fra Regjeringen, lese om bevilgninger på 150 millioner til nye studentjobber hos de ulike utdanningsinstitusjonene. Pengene skulle brukes til å lønne studenter slik at de kunne ha faglig og sosial oppfølging av andre studenter.

- På NIH har studentassistentene bidratt med ulik faglig støtte knyttet til undervisning og egentrening, blant annet innenfor aktivitetsfagene svømming, orientering og ski. På den måten har studenter med timeplanfestet praktiske undervisning fått bedre og tettere oppfølging. Assistentene har blant annet deltatt i planlegging av undervisningstimer sammen med underviser, filmet ulike praktiske øvelser og aktiviteter til bruk på blant annet digital læringsplattform, og de har gitt tilbakemelding på praktiske oppgaver knyttet til undervisning. Samtidig har de veiledet studenter med bacheloroppgaver og bidratt med ulik grad av støtte i forbindelse med eksamensforberedelser og caseoppgaver, forteller Kolle.

Sosiale lavterskeltilbud

I tillegg til bevilgninger knyttet til studentjobber har studentsamskipnadene i Norge fått 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud.

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) har fått tildelt 5,2 millioner fra Kunnskapsdepartementet til sosiale lavterskeltilbud for studenter. Dette er midler som institusjoner, studenter og foreninger kan søke om. Hensikten er å skape en litt bedre hverdag for studentene. Studentstyret og utvalgte studentforeninger ved NIH har allerede søkt om støtte til sosiale og fysiske aktiviteter for å bedre klassemiljøet og gjøre det enklere å bli kjent på tvers av studieprogram og kull.

Samler studentene

Leder for NIHs studentstyre, Tuva Johannessen, er svært positiv til støtteordningen. – Denne tiltakspakken hjelper oss å dra i gang flere og hyppigere aktiviteter vi ellers ikke hadde hatt økonomisk ryggrad til. Det at studentstyret har fått tildelt 45 000 kroner er fantastisk, sier hun.

Pengene skal gå til sosiale arrangementer for andreårs-studenter på bachelor og masternivå, og er tenkt brukt til høsten. Studentforeningen GiGass har også fått tildelt midler, i underkant av 15.000 kroner. De skal gå til ulike aktiviteter som blant annet nærturer ved Sognsvann, helgetur i Nordmarka og medlemskveld.

– Samtidig er det allerede gjennomført utendørs kino, kveldstur til Vettakollen og bål-lunsj på Sognsvann i regi av de andre studentforeningene, forteller hun fornøyd.

Mer på gang

Studentforeningene og NIH har også søkt om penger til blant annet foreningsuke, høstfest for alle studentene, fadder-sammenkomst og arrangementet «ekstremsport på lavt nivå». Høgskolen har dessuten spurt SiO Helse om muligheten for et ukentlig eller månedlig helsetilbud på campus.

–  Selv om tiltakspakken ikke kan gi studentene tilbake den tapte studiehverdagen med sosiale sammenkomster, felles trening, og fysisk undervisning, håper vi likevel at den kan gi små lysglimt i hverdagen og muligheten til å ha noe snarlig å se frem til og glede seg til. Det er viktig for den mentale helsen, avslutter Kolle.