God sommer – med fremtidsoptimisme

Etter en lang, slitsom og annerledes tid kan vi endelig skimte fremtidshåp - gjenåpning av Oslo, trinn 3. Og av campus.

Ettersom stadig flere studenter blir vaksinert går vi en tryggere tid i møte. En tid hvor vi forhåpentligvis kan klemme igjen, sier rektor Lars Tore Ronglan. Her fra fadderuka 2020 Foto: Andreas Eriksen

Sommerhilsen til studentene fra rektor Lars Tore Ronglan

De siste seks månedene har vært strevsomme, ikke minst for dere studenter. Samtidig har de vist oss at vi får til det meste sammen.

Sammen er vi sterke

Studenter, undervisere og programledere har stått på og vist en enorm fleksibilitet og evne til rask omstilling. Digitale undervisningsopplegg, også i praktiske fag, har blitt produsert og distribuert på spreng. Så fort det har vært mulig med fysisk undervisning, har undervisere kastet seg rundt. Studieseksjonen har gjort en kjempejobb! De har tilpasset en kompleks timeplan under stadig nye forutsetninger. Eksamensformene har blitt endret fra typiske skoleeksamener til lengre hjemmeeksamener og mappevurderinger. Og læringssenteret, NIHLS, har vært til uvurderlig støtte og hjelp.

NIH-rektor Lars Tore Ronglan portrett
NIH-rektor, Lars Tore Ronglan, ser frem til å møte studentene igjen på campus. Foto: NIH

Noen helt spesielle lyspunkter skiller seg ut; ett av disse er at det – tross alle restriksjoner – har vært mulig for noen studenter å dra på utveksling. I alt seks NIH-studenter har reist til Tyskland, Danmark, Spania og Sveits. Alle har blitt fulgt opp tett fra internasjonalt kontor, og allerede i juni planlegger de å komme hjem igjen.

Takk, kjære studenter

Dette har likevel ikke vært et enkelt halvår. Bekymringer knyttet til studieprogresjon og datainnsamling til både bachelor-, master- og stipendiatutdanningene har tynget mange. Smittevern har gjort det usikkert hva man må, bør og tør gjøre.

For dette handler også om egen helse. Og om en nasjonal dugnad.

Takk, kjære studenter for deres evne og vilje til å stå på for fellesskapet og for egen læring i en svært krevende tid. Dere har klart det. Dere har gjennomført.

Det har kostet både svette og tårer. Selv om det føles vondt og tungt for de fleste av dere, så har det vært mennesker som har brydd seg om dere gjennom hele denne tiden. «Luft-klemmer» gir ikke den samme gode følelsen som en varm, fysisk klem. Men, de har vært der, bare litt langt borte for mange av dere. Nå kan dere snart klemme igjen, håper jeg.

Jeg gleder meg!

Med god drahjelp fra Regjeringen og deres studentpakke har vi denne våren kunnet øyne håp og fremdrift, med bedre studenthelse og bedre undervisning. Vi har kunnet leie inn studentassistenter som har bidratt med både faglig og sosial oppfølging – for dere studenter – både til skrivehjelp, egentrening og til planlegging og gjennomføring av undervisning.

Samtidig har både studentstyret og studentforeningene kunnet søke og fått økonomiske tiltaksmidler til sosiale arrangement. Også det gjør livet litt lettere både fysisk og mentalt.

Dermed har vi mye å glede oss til denne høsten! Ikke minst kan vi glede oss til normal, fysisk undervisning og samvær.

Vi vet ennå ikke hvordan smittesituasjonen vil være i august, men det vi vet er at stadig flere blir vaksinert og at vi går en tryggere tid i møte. En tid hvor vi skal se langt mer til hverandre på campus.

Jeg gleder meg til å treffe igjen mange av dere over sommeren.

Til slutt vil jeg si til dere alle: Vi klarte det! Takk for innsatsen!

Riktig god sommer!