Midlertidige endringer i administrativ ledelse

Flere administrative ledere ved NIH slutter og kabalen for midlertidige løsninger er nå lagt.

Bilde av administrative ledere ved NIH
En organisasjon i bevegelse. Fra venstre: Lena Øien, Hans-Eirik Hasselvollseter-Jensen, Lise Sofie Woie, Frode Sagedal, Karen Christensensen og Grethe Nilsen.Foto: Heather Campbell

Studiesjef Håkon Solberg sluttet i sin stilling før jul og er ansatt som ny utdanningsdirektør ved OsloMet.  Grethe Nilsen vil fungere i stillingen inntil ny studiesjef, Anja Veum, starter 1. april. Anja Veum kommer fra stillingen som breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund.

Eiendomssjef Frode Sagedal slutter på NIH for å bli pensjonist fra 1. februar. Hans-Eirik Hasselvollseter-Jensen vil fungere som eiendomssjef i inntil seks måneder til permanent løsning i avdelingen er på plass. Løsningen for Eiendomsavdelingen avhenger av om NIH blir en del av husleieordningen eller fortsetter som selvforvaltende institusjon.

Adm. direktør Lise Sofie Woie har sin siste arbeidsdag på NIH onsdag 27. januar. Hun starter i ny jobb som ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet.

Kommunikasjonssjef Karen Christensen vil fungere i direktørstillingen inntil ny fast direktør er ansatt og kan tiltre. 

Lena Øyen vil fungere som kommunikasjonssjef i denne perioden.

 

Se protokoll fra styremøtet 17. desember 2020