Bare litt mosjon trengs for å fjerne farene med overvekt

Tungvektere risikerer å dø tidlig, men kan forlenge livet betydelig ved å bevege seg. Og det skal ganske lite til.

To overvektige kvinner går i bygate mens buss passerer
Selv det å gå av bussen én holdeplass tidligere, vil hjelpe godt for å veie opp for farene ved å være overvektig. Foto: Shutterstock

– Dette er gode nyheter for mange som veier mer enn de bør eller gjerne vil. Bare litt aktivitet reduserer faren for sykdom og tidlig død kraftig, slår Jakob Tarp fast. Han er forsker ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole (NIH).

Jakob Tarp portrett
Jakob Tarp er postdoktor ved Institutt for idrettsmedisinske fag på NIH. Foto: NIH

Veier opp for vekta

For fedme og overvekt handler om mye mer enn hva som «ser bra ut». Det egentlige problemet er at overvektige har mye større risiko enn andre for å pådra seg alvorlige sykdommer som diabetes 2, hjerte- og karsykdommer og visse typer kreft – og kort sagt dø mye tidligere enn de burde.

– Ved å være fysisk aktiv kan man nesten veie helt opp for ulempene, altså nesten bli kvitt den økte sykdomsrisikoen.

 • Kroppsmasseindeks forkortes KMI eller BMI (body mass index)
 • KMI eller BMI angir forholdet mellom kroppsvekt og -høyde og forteller dermed om vekta di er innenfor normalen:
  < 18,5: Du er undervektig
  18,5 - 24,9 tyder på at kroppsvekta er normal.
  25 - 29,9 regnes som overvekt
  > 30 regnes som fedme
 • Særlig høy BMI er forbundet med helserisiko: Det er økt fare for å pådra seg såkalte livsstilssykdommer som diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer.
 • I tillegg til plagene og kostnadene for samfunnet, vil livet ofte bli kortere enn uten slike lidelser.
 • BMI brukes internasjonalt for å måle og sammenlikne helserisikoen ved over- og undervekt og for å følge utviklingen i en befolkning.

Kilde: Store norske leksikon

Prøv: KMI-kalkulator (nhi.no)

 • Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Mayo Clinic Proceedings
 • Den er et samarbeid mellom NIH (med Ulf Ekelund og Knut Eirik Dalene) og universiteter i Australia og Spania.
 • NIH har ledet arbeidet.

Unngå "nedre femtedel"

I studien har de sammenliknet tall fra 300.000 briter, delt dem i grupper ut fra fysisk aktivitetsnivå og kroppsmasseindeks (KMI, også kjent som BMI). Så har de sett på hvor stor risiko grupper med ulike kombinasjoner av dette har for å dø tidlig - sammenlignet med gruppen "normalvektige og aktive".

– Konklusjonen er at man må unngå å være i den minst aktive «20-prosenten». Klarer man bokstavelig talt å bevege seg ut av den, minsker dødsrisikoen betraktelig, nesten uavhengig hvilken KMI man har, sier Jakob Tarp. Fra andre studier vet man at også sykdomsrisikoen minsker tilsvarende.
Det er først hvis man har en svært høy KMI – over 35 – at fysisk aktivitet ikke kan oppveie for den økte risikoen.

Og det skal altså ganske lite bevegelse til.

– Her snakker vi for eksempel om å gå noen korte turer eller å sykle til eller fra jobb. Det viktige er å få opp pulsen og pusten i hvert fall litt. Og det klarer de aller fleste.

 • I 2019 viste en annen studie at svært lite bevegelse i seg selv monner.
 • Den nye studien viser at bevegelse veier opp for økt dødelighetsrisiko ved overvekt eller fedme. Dette er veldig viktig: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at så mye som hver femte nordmann har en KMI over 30, som er grensen for fedme.
 • De samme dataene viser at under halvparten av alle nordmenn er «normalvektige» (KMI på 18,5-25), altså i den kategorien med lavest helserisiko.

Virker straks

Fra tidligere studier er det velkjent at fysisk aktivitet både senker nivåene av farlig kolesterol og fett i blodet, bedrer blodsukkerreguleringen og reduserer blodtrykket. Fedme påvirker alle disse faktorene negativt og høyner risikoen for diabetes 2, hjerte- og karsykdommer og bryst- og tykktarmskreft.

Overvektig kvinne tøyer - solnedgang
At bevegelse er en nøkkel til bedre helse, er godt kjent, men at så lite skal til for å nærmest fjerne farene ved overvekt, er nytt. Foto: Shutterstock

 

Får man en av disse lidelsene, blir livet mye vanskeligere, i tillegg til at det påfører både familiene rundt og samfunnet store personlige og økonomiske kostnader. Og man risikerer altså å dø mye tidligere enn man ellers ville.

Overvektig kvinne sykler på sykkelvei i sol
Man må ikke "trene" for å bli minimere ulempene med overvekt. Men man må anstrenge seg litt, og det klarer alle, sier Jakob Tarp. Foto: Shutterstock

– Det beste er at bevegelse har umiddelbar effekt. Straks man er i gang og hver eneste gang man går ut, vil alle disse nivåene bedres, sier Tarp. – Dette er veldokumentert.

Alt hjelper

Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor mye aktivitet som skal til for å forlenge livet til den enkelte, og hvor mye livet forlenges av et gitt aktivitetsnivå, men omkring 150 minutter med «moderat intens» aktivitet hver uke har vist seg å være et bra utgangspunkt. Dette tilsvarer det også helsemyndighetene har anbefalt lenge.

– Men man bør altså være aktiv rimelig ofte. Det gjelder å bygge opp en god vane og å komme seg i bevegelse. Men det trenger ikke være «trening».

Med andre ord: All fysisk aktivitet er bra, og får man ikke til 150 minutter i uka er det fint at starte med mindre.  

Bort fra "behandling av fedme"

Jakob Tarp sier dette også betyr at et ensidig fokus på å «behandle fedme» med vekttap trolig bør justeres.

– Mange sliter tungt med å bli kvitt ekstra kilo. Vår studie viser at vekten trolig er mindre viktig hvis man får inn jevnlig fysisk aktivitet i hverdagen, sier Jakob Tarp.

Studien viste imidlertid at de som hadde normal vekt og også var fysisk aktive hadde aller lavest risiko for tidlig død.