Januar

Turgruppe på Kolsåstoppen sommaren 1920

Da Oslomarka blei park

Dette er historia om da Oslomarka gjekk frå villmark til park. Allereie i mellomkrigstida endra sjølve landskapet seg, og marka endra seg i folk sitt medvit. Oslo-«parken» var ein kulturell konstruksjon adoptert frå fiffen, og som folk framleis nyt godt av.

NIH-bloggen: Digital semesterstart

Utdanning på nett gir nye muligheter. Nå gjelder det å ta med det beste vi lærte i året da koronapandemien tvang oss til store endringer i undervisningen.