Levende undervisning - bruk av digitale læringsverktøy

Hvordan fange interessen og motivasjonen til studentene når faget er abstrakt, krevende og fullt av formler?

Anatomisk visning av kroppen under benkpress
En visuell fremstilling av pensum skaper læringslyst og en bedre forståelse for faget. Foto:  https://www.muscleanimations.com/

Dropper forelesning

Mange studenter dropper forelesninger eller forberedelser til undervisning fordi både pensum og læringssituasjonen virker vanskelig, utfordrende eller lite engasjerende. To som vet mye om dette, er professor Tron Krosshaug og førsteamanuensis Ola Eriksrud. De har, som flere andre forelesere på NIH, i en årrekke fokusert på digitale læringsverktøy i undervisningen. Og det med god hjelp og støtte fra høgskolens læringssenter.

Begge underviser i fag knyttet til biomekanikk, som handler om å forstå de mekaniske prinsippene som ligger til grunn for ulike bevegelser og hvordan muskelskjelettsystemet belastes. Og dét er abstrakt og krevende for mange. Likevel har de klart å få studentene med seg, og skaper både engasjement og motivasjon. Men hvordan? Mye av svaret ligger i begrepet «levende undervisning».

Læringsfilosofi

– Mye av både min og Tron sin læringsfilosofi ligger i tanken om at «alle skal med». Vi skal tilpasse undervisningen slik at den skaper best mulig læring for alle studentene, forteller Ola Eriksrud. I 2020 ble han tildelt undervisningsprisen for sitt arbeid med digitale læringsressurser. Han fortsetter; – I undervisningen fokuserer vi på å ufarliggjøre stoffet, og å forstå hvordan kunnskapen kan brukes i praksis. For eksempel kjenner studentene ofte på egne eller medstudenters muskler for å forstå hvordan muskelskjelettsystemet belastes i ulike bevegelser/øvelser.

Biomekanikk er et krevende fag å lære bort med tradisjonelle undervisningsmetoder. En viktig grunn til at det er så krevende, er at de kreftene som ligger til grunn for hver enkelt bevegelse ikke kan ses med det blotte øye. – Det å få en visuell fremstilling av anatomien og fysikken gjør det enklere for studentene å forstå prinsippene og kunne anvende disse i andre situasjoner.

Animasjonsbasert læringsmateriell

– Vi forsøker i stor grad å skape et læringsmiljø ved hjelp av digitale verktøy som multiple choice, quiz, video, 3D-animasjoner, lydfiler og apper, fortsetter Tron Krosshaug. Han har utviklet omfattende læringsressurser innenfor biomekanikk og styrketrening. Disse inkluderer også appene MA Biomek og MA Basis4 . Ressursene tilrettelegger for en bedre forståelse av muskelaktivering og belastning i ulike øvelser, og brukes i undervisningen av blant annet personlige trenere og på bachelor i trening, helse og prestasjon.

Illustrasjonsbilde som viser en sammenlikning av krefter, momentarmer og den resulterende muskelaktiveringen enarmsroing med manual. \ Foto: 
https://www.muscleanimations.com/

Foreleserne bruker mye animasjonsbasert læringsmateriell til å visualisere prinsippene knyttet til aktive muskler. – Hvorfor er musklene aktive? Hvorfor er det tungt å gå ned i knebøy? Ved hjelp av ulike muskelanimasjoner fra ulike vinkler viser plattformen hvorfor det er tungt, forklarer han. – Med en slik visualisering av teori lærer studentene bedre.

I tillegg til å bruke ulike digitale verktøy er foreleserne opptatt av såkalt problembasert læring, nettopp for å engasjere studentene i oppgaver i undervisningen.

– Undervisningen har endret seg fra at jeg står oppreist i auditoriet i 45 minutter til at jeg bruker 20 minutter på ren forelesning mens den resterende tiden går med til case-oppgaver. I tillegg hjelper vi dem å forberede seg, forklarer Ola.

I forkant av hver forelesning legger foreleserne alltid ut videoer eller lydfiler på den interne læringsplattformen til studentene. Det hjelper dem å forstå hva dagens forelesning vil handle om.

Ol_anatomi_1600.jpg

Videoillustrasjon av anatomiundervisning med Ola Eriksrud.
\ Foto:  NIH

– De får også et bedre grunnlag for å løse oppgavene som kommer underveis, sier Ola. Og det viser seg at det fungerer, noe også prisen fra i fjor bekrefter.

Nøkkelen til suksess

På spørsmål om hva som er nøkkelen bak suksessen, er de samstemte; Vær en engasjert foreleser! Vis at du brenner for faget, og gjør det levende!

Vil du høre mer om forelesernes suksessoppskrift på engasjerende læring, hør dem i NOKUT-podcasten.