Februar

Studenter på gresset utenfor NIH

Gir NIH bedre karakter i koronaåret

NIH-studentene er mer fornøyd med det meste, sammenliknet med studenter ellers. På alt fra faglig utbytte til trivsel gir de NIH bedre karakter enn landsgjennomsnittet – men heller ikke på NIH har alt gått glatt under koronapandemien.

Gruppe barn løper opp en trapp

Unge lærer bedre i bevegelse

– Mer aktivitet i skolen? Ja, visst! Men alt fra lærere til politikere tenker altfor snevert om hvordan man kan få elevene mer i bevegelse. Elevene går dermed glipp av noen flotte muligheter for å lære veldig mye bedre.