Studentene har slitt psykisk under pandemien

Studentene har lidd under pandemien. Årets helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) blant studentene viser at 45 prosent av landets studenter sliter med alvorlige psykiske plager, og at flere har vurdert å avslutte livet.

40 prosent av NIH-studentene og 45 prosent av studentene ellers i landet sliter med alvorlige psykiske plager. Foto: Shutterstock

Undersøkelsen har blitt gjennomført av studentsamskipnadene i Oslo, Trondheim og Bergen, med hjelp fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den har vært gjennomført på nasjonalt nivå siden 2010.

Formålet er å kartlegge studentenes helse- og trivselsituasjon. Årets undersøkelse er en tilleggsundersøkelse og handler om trivsel det siste studieåret under koronapandemien. Blant deltakerne i årets undersøkelse er 65,7% kvinner og 33,9% menn. Gjennomsnittsalderen på deltakerne er 23,3 å

Undersøkelsen ble sendt ut til 180 000 fulltidsstudenter. Omtrent 62 000 studenter har svart. 40 prosent av NIH studentene deltok i undersøkelsen 

Økte psykiske plager
Årets SHoT-undersøkelse er gjennomførte av studentsamskipnadene i Oslo, Trondheim og Bergen, med hjelp fra Folkehelseinstituttet. Den viser at studentene, siden studiestart 2020, har brukt mer tid på TV, sosiale medier og gaming, og mindre tid på blant annet sosiale aktiviteter og trening.

– Tross dette ser vi at 31% av NIH-studentene rapporterer om svært god fysisk helse, mot 19 prosent av landsgjennomsnittet. Hele 75 prosent av våre studenter oppgir å være i fysisk aktivitet fire til sju ganger i uka, mot 42 prosent av studentene ellers i landet, sier prorektor Elin Kolle.

Likevel er ikke alt såre vel. Selv om fysisk aktivitet gir bedre psykisk helse, forteller hele 40 prosent av NIH-studentene og 45 prosent av studentene ellers i landet om alvorlige psykiske plager. Dette er en betydelig økning fra 2010-undersøkelsen der nesten hver 6. student rapporterte om slike plager. Både kvinnelige og mannlige studenter sliter, men plagene er mer markant hos kvinnene. 

Elin Kolle, førsteamanuensis ved NIH
- For enkelte har den psykiske belastningen vært så tung at de seriøst har vurdert å ta sitt eget liv. Dette er urovekkende, sier Elin Kolle, prorektor ved NIH Foto: Emil Sollie

– En stor andel av studentene har følt seg ensomme under pandemien. De savner noen å være sammen med. For enkelte har den psykiske belastningen vært så tung at de seriøst har vurdert å ta sitt eget liv. Dette er urovekkende. At 11 prosent av NIH -studentene og hele 23 prosent av studentene i alt har tenkt denne tanken, bekymrer meg stort, sier prorektor på NIH, Elin Kolle.

Nivået av psykiske plager er lavest blant studentene i Midt- og Nord-Norge, og høyest i Sørøst-Norge. Dette kan ha sammenheng med det økende smittetrykket i hovedstaden og Viken, og tilhørende strenge restriksjoner over lengre tid.

Sammen med Studentstyret og studiesjef Anja Rynning Veum ønsker hun å fokusere på å ivareta studentene på en helhetlig måte fremover. - Studentene har vært hardt rammet under pandemien, men at tallene knyttet til psykiske plager skulle være så høye hadde vi nok ikke ventet. Vi vil gjøre vårt ytterste for å bistå studentene i tiden fremover, både på kort sikt mens det fremdeles er restriksjoner, og på lang sikt når vi alle kan møtes igjen, sier hun.

Dårlig digitalt tilbud
Studentene forteller også at det digitale undervisningstilbudet fungerer mye dårligere enn tradisjonell undervisning. 36 prosent av NIH-studentene mener dette, mot 33 prosent av landsgjennomsnittet. Det er spesielt manglende sosial kontakt med medstudenter og forelesere som oppleves som ekstra utfordrende, og det er særlig de yngste studentene som oppgir dette, viser undersøkelsen.

studiesjef Anja Rynning Veum portrett
- Dette er tall som vi tar på alvor, sier NIHs studiesjef Anja Rynning Veum om studentenes negative opplevelse av den digitale undervisningen. Foto: privat

- En stor del av undervisningen på NIH gjennomføres normalt praktisk, enten relatert til fysiske aktiviteter på lærerutdanningen og friluftsliv, eller i laboratorier. Det har vært svært utfordrende å få til noe tilsvarende digitalt, sier Veum. Samtidig er dette tall som vi tar på alvor, og vi må se hvordan vi på best mulig måte kan tilrettelegge undervisning og sosial kontakt innenfor gjeldende regelverk nå fremover. 

Les om SHoT-undersøkelsen i Khrono.
Regjeringen – toppmøte om studentenes psykiske helse