Fire nye år i toppen

Helt nyvalgt, men akkurat dét er visst ikke så lett å snakke om når man er så opptatt med å være akkurat det. Rektor, altså.

Rektor Lars Tore Ronglan og prorektor Elin Kolle smiler portrett
Lars Tore Ronglan og Elin Kolle er gjenvalgt som henholdsvis rektor og prorektor på NIH for de neste fire årene. Foto: Kjetil Grude Flekkøy, NIH

Ronglan: – Hei, ja, eh... – er midt i et Nokut-tilsyn!

Vi: – ...? Gratulerer med valget og fire nye år som rektor...!

Ronglan: – Å, ja, akkurat, ja, tusen takk. Jo, takk, absolutt, det er veldig hyggelig. Det gikk vel omtrent som forventet.

Mye å forsvare

  • Lars Tore Ronglan– 126 stemmer – rektor siden 2017. Professor i idrettssosiologi. Tidligere prorektor og seksjonsleder ved det som nå heter Institutt for idrett og samfunnsvitenskap.
  • Elin Kolle– 125 stemmer – prorektor siden 2017. Førsteamanuensis i vitenskapelig metode og statistikk, tilknyttet Institutt for idrettsmedisinske fag.

Begge gjenvalgt for fire nye år nå i april 2021:

138 (60 prosent av de stemmeberettigede) deltok i valget.

Det forventede kommer vi tilbake til. Rektorat-duoen Lars Tore Ronglan & Elin Kolle er akkurat gjenvalgt for fire nye år. Som valgt rektorat; det er en historie for seg selv, i en skole som Statsbygg snakker om å drifte, som kunne blitt et fakultet under Universitetet i Oslo – med et anlegg som nærmiljøet, lokalidretten, Olympiatoppen og kommunen har interesser i. Og som troner høyt på en rekke rangeringer.

– Mange sterke interesser og mye å forsvare?

– Ja, da, mye å ta vare på.

– Og det er også hovedjobben som rektor?

– På en måte. Ja. Det er så mye som må fungere for at høgskolen skal bli best mulig. Altså...

Lars Tore Ronglan snakker seg fort varm om hjertebarnet, der han selv en gang studerte idrett, helselære og idrettsbiologi – blant annet – og avsluttet med hovedfag i «noe som likner Sport management i dag».

Høyere, raskere, viktigere...

For, det å være rektor handler om veldig mye mer enn å være øverste faglige leder.

– Det viktigste de neste fire årene? Vi må gjøre høgskolen enda mer relevant og nyttig for samfunnet rundt oss. Det handler om å utvikle og høyne kvaliteten på studiene, forskningen, publikasjonene og ungdommene vi sender ut herfra. Samtidig må vi reflektere samfunnsutviklingen og styrke folkehelsen, jobbe mot sosial ulikhet, integrering og mindre utenforskap innenfor skoleverket, idretten, helsefeltet... Det er ganske omfattende, ja.

Og han snakker videre om likestilling og likeverd, om å bli en mer mangfoldig og åpen utdanningsinstitusjon, å representere mer av mangfoldet i samfunnet med kjønn, identitet, sosial og etnisk bakgrunn. Og så har du alt det som har med bærekraft å gjøre. Vi må drive så grønt det går an.

– Ikke småtterier, men du brenner for dette?

– Det er en jobb jeg har veldig lyst til å fortsette med, ja.

Avgått administrerende direktør Lise Sofie Woi, rektor Lars Tore Ronglan og proektor Elin Kolle på isen utenfor NIH
Elin Kolle (til høyre) har vært i trespann med rektor Lars Tore Ronglan og nylig avgått direktør Lise Sofie Woie siden 2017. Foto: Kjetil Grude Flekkøy, NIH

 

Folk arbeidslivet trenger

  • Følg egne interesser i hva du vil gjøre og bli, det får du best utbytte av.
  • Engasjer dere både i studiene og sosialt. Det er enda viktigere her enn andre steder, og du får mye mer ut av skoletiden.
  • Ikke tenkt hva som er «lurt» eller strategisk. Verden endres kontinuerlig.

I tospann med Elin Kolle, prorektor de siste fire årene. Som etter en stupbratt læringskurve opp fra førsteamanuensis-jobben på idrettsmedisinsk institutt «gjerne vil fortsette med en jobb som Lars Tore og jeg nå er så godt inne i».

– Gratulerer! Hvordan vil du – dere – gjøre NIH enda bedre?

– Takk! Hehe, i tillegg til alt det Lars Tore nevner? Jo, det skal jeg si deg: Studentene er jo i sentrum for alt sammen. Vi må forbedre studentenes læring.

– Så enkelt og så vanskelig...?

– Ja, akkurat. Først og fremst så handler det om god undervisning med gode forelesere som får den kompetansen de trenger, og da snakker vi om kompetanseheving, metoder – og å ha behovene ute i samfunn og arbeidsliv i fokus. Vi må jo utdanne folk slik arbeidslivet trenger dem. Kontakten der er viktig. Og...

– Bare i Norge?

– Internasjonalisering! Også departementet ønsker at et semester i sisteåret på bachelorstudiene skal foregå utenlands. Slik erfaring er vanvittig verdifullt! Men det krever gode partnere der ute. Og gode forelesere inn utenifra, inn på NIH. Og...

– Du nevnte samfunnets behov, og...

– Vi må ta inn arbeidslivet enda mer! Få vite enda mer om hva de trenger. Arbeidsrelevans!

Supre studenter og forelesere

Og der er vi visst ved det egentlige målet: Supre studenter. Å utdanne studenter som blir mest mulig nyttige der ut, innen- og utenlands, i alt fra frisklivssentraler og rehabiliterings-institusjoner til skoler, idrettslag, organisasjoner, idretts-eventselskap, helsesportsentra, friluftsliv og så videre.

– Ikke så lett å sikte seg inn på samfunnets fremtidige behov? Selv for studentene er det jo vanskelig å planlegge mer enn noen få år frem?

– Derfor blir også etter- og videreutdanning så viktig. Sier begge. Og forteller hvordan de digitale lærdommene fra koronatiden kommer til nytte akkurat her, om tilrettelegging av digital undervisning, fleksible kurs som folk kan ta når det passer.

– Mange av fagfolkene våre har vært kjempeflinke her. May Grydeland og Bjørn Harald Olstad med sin svømmeundervisning, Dag Vidar Hanstad med sine nettkurs, Ola Eriksrud, Tron Krosshaug som kombinerer både nettundervisning og apper – og så May Arna Risberg og Kristin Vindhol Evens som er nysgjerrige og prøver ut nye undervisningsmetoder. Det er mange!

«Som forventet»

Det er kanskje også litt av grunnen til at NIH rangerer så høyt: Helt i toppen internasjonalt på antall faglige publiseringer som stadig blir sitert, og nylig havnet NIH nok en gang på pallen blant 300 universitet innen idrettsforskning.

– Forventningspress?

– Det er mye å leve opp til, ja. Men også veldig givende å få jobbe med noe så bra. Det har ikke kommet av seg selv, sier Elin Kolle. – Og vi må holde høyden om vi skal få hentet mer ekstern finansiering, slik vi bør.

– Men – nå er det Nokut! Ikke akkurat en rangering, men et tilsyn. De følger nøye med på hvordan vi jobber med kvaliteten på utdanningen. Krevende, men positivt, sier Ronglan.

– Du nevnte også noe om «som forventet» i rektorvalget?

– Ja, det ble jo slik, uten andre kandidater. Jeg selv stemte for ansatt rektor nylig, fordi det kunne lokket inn flere. Men – NIH lever nok godt med valgt rektorat.

– Men selv dét går selvfølgelig ikke helt av seg selv?

– Selvfølgelig ikke. Både her og fremover blir det atskillige nøtter å knekke. Vi gleder oss.

Lars Tore Ronglan skuer utover vinterfjellet med topper i det fjerne
Man kunne skrive mye om å skue fremover, men løypevalgene, mulighetene og bakkene man må klyve, har i hvert fall visse paralleller til rektorat-jobben. Foto: privat