NIH i forskningstoppen

For fjerde år på rad havner NIH høyt oppe på Shanghai-rankingen over idrettsvitenskapelig forskning.

Bilde av Norges idrettshøgskole sett forfra
NIH-rektor Lars Tore Ronglan
Shanghai-rankingen befester NIHs posisjon som en av verdens mest forskningstunge institusjoner innen idrettsvitenskap, sier NIHs rektor Lars Tore Ronglan.

Siden 2016 har den uavhengige og anerkjente Shanghai-rankingen publisert en rangering over 300 idrettsforskningsinstitusjoner: idrettsvitenskapelige utdannings- og forskningsinstitusjoner i tillegg til institutter og fakulteter innen idrettsvitenskap ved større universiteter.

Norges idrettshøgskole er landets største og eldste idrettsutdanning og eneste vitenskapelige høgskole innen idrettsvitenskap. Høgskolen har siden rangeringen startet ligget helt i tet i verden.

I 2020 er NIH kåret til nummer to i verden. 

– Selv om vi tar alle internasjonale rankinger med en klype salt, er dette nok et flott resultat for NIH. Shanghai-rankingen er internasjonalt anerkjent, og vi befester vår posisjon som en av verdens mest forskningstunge institusjoner innen idrettsvitenskap. Stor takk til alle våre forskere og øvrige NIH-medarbeidere for fantastisk arbeidsinnsats og strålende resultater i en svært krevende tid!, sier en fornøyd NIH-rektor Lars Tore Ronglan.

Rangerer forskning

Shanhai Ranking vurderer kun forskning og tar utgangpunkt i følgende kriterier:

  • forskning indeksert i Web of Science
  • antall siteringer på publikasjoner fra institusjonen
  • siteringer per artikkel
  • artikler publisert i de 25 prosent topp tidsskriftene på hvert fagområde
  • prosent av institusjonens publikasjoner som har internasjonalt medforfatterskap

Norden best i verden

– Ellers er det svært gledelig å konstatere at nordiske institusjoner gjør det så bra på denne rankingen. Det bekrefter at Norden er et tyngdepunkt i internasjonal idrettsforskning. Og er en inspirasjon til å forsterke det samarbeidet vi allerede har med våre gode nordiske kolleger, sier Lars Tore Ronglan.