Gradvis gjenåpning av campus

Fra onsdag 13. mai åpnes det opp fra at NIHs avgangsstudenter kan få tilgang til deler av campus.

NIH studenter studerer med hver sin PC
For mange studenter vil det bli bra å komme tilbake til NIH for å fullføre oppgaver og forberede seg til eksamen. Foto: NIH

I tråd med føringer fra myndighetene, vil vi fra onsdag 13. mai åpne opp for NIH-studenter på 2. år master og 3. år bachelor. Fra denne dagen vil bibliotek, lesesaler, kantine, grupperom i sentralbygget, samt stillerom være tilgjengelig i tidsrommet fra kl. 1000 – 1800. Studenter vil IKKE ha tilgang til å benytte treningsfasiliteter eller garderober.

På NIH har mange ansatte egne cellekontorer. Dette gjør at også flere ansatte nå vil kunne komme tilbake på campus.

- Vi er veldig glade for at campus denne uka gjenåpner for avgangsstudenter, sier administrerende direktør Lise Sofie Woie. I løpet av uka vil vi på bakgrunn av antall studenter som kommer, gjøre en vurdering på en ytterligere åpning for flere studenter fra mandag 18. mai.

Studenter og ansatte vil komme inn i bygget med sine adgangskort via hovedinngangen.

Obligatorisk smittevernkurs

Alle studenter og ansatte som skal tilbake til campus må gjennomføre et 15 minutters smittevernkurs på nett (utviklet ved UiB).  

I tråd med særskilte retningslinjer fra Oslo kommune vil vi fortsatt legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig. Videre oppfordrer vi til å unngå bruk av kollektivtransport, og særlig i rushtiden.  

Forutsetninger for oppmøte er at studenter, ansatte og leietakere følger smittevernregler og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Vi anmoder også sterkt om å laste ned appen Smittestopp.


Gradvis gjenåpning av campus

Vi planlegger nå for en gradvis gjenåpning av campus. Servicetorget vil ha ordinær åpningstid og full bemanning fra onsdag 13. mai.

Følgende lokaler vil bli åpnet fra onsdag 13. mai:

 • Lesesal
 • Masterlesesal
 • Kantine (øvre del mot kjøkken)
 • Bibliotek (åpningstid kl. 10 – 1730 for selvbetjent utlån)
  Alle felles PCer og arbeidsplasser på biblioteket vil være sperret i denne perioden.

  Ordningen med utlån av takeaway-bøker vil fortsette for studenter som ikke har mulighet til å komme til NIH. Det er nå  mulig med fjernlån/utveksling av materiale med andre bibliotek.

 • Brukerstøtte IT vil være tilgjengelig i biblioteket mellom kl. 1000 - 1400 på hverdager

 • Kollokvierom og grupperom i sentralbygg (første etasje og underetasje)

 • Kantina (som arbeidsareal, ikke salg av mat)

 • Idrettshallen åpner for forskningsprosjekter

 • Gjennomføring av kurs i lab for førsteårs masterstudenter på IFP

Studieavdelingen holder fortsatt stengt. Evt. veiledning av studenter kan skje via epost og telefon/zoom.

Masterseremoni gjennomføres

Masterseremoni vil bli gjennomført og nærmere informasjon vil komme i canvas.

Renhold

Renholdet på campus tilpasses økt bruk. Alle bordflater rengjøres med antibakterielt middel som virker i minst 24 timer. Studenter vil selv få ansvar for renhold av lesesalsplass, bord og stoler i grupperom og kantine etter bruk. Det legges til rette med tilgjengelig utstyr og informasjon.

Dispensere med antibac vil være hensiktsmessig plassert på huset.

Åpner for innendørs utleie

Når kommuneoverlegen og idrettskretsen er enige om smittevernreglene for idretten og vi er klare til å følge disse, åpner vi opp for utleie av innendørs lokaler. Det skjer forhåpentlig innen få dager. Leietakere vil selv være ansvarlige for at smittevernregler overholdes. Inntil videre åpner vi IKKE opp garderober. Leietakere vil bli kontaktet av NIH Utleie.

Åpning av treningssenter og øvrige treningslokaler/saler vil skje i tråd med øvrige åpninger i Oslo kommune.  Vi vil komme tilbake med informasjon om når det kan skje.

NIHs svømmehall er tømt for vann og vil ikke åpnes før i august.

Semesterstart

- Vi håper vi kan åpne dørene for enda flere etterhvert. Målet vårt er at semesterstart i august skal kunne gjennomføres med åpne dører og som tilnærmet normalt bortsett fra fadderuke og immatrikulering, sier administrerende direktør og beredskapsleder Lise Sofie Woie.