Flere studenter får adgang til campus

NIH er glade for å informere om at vi i løpet av neste uke utvider tilgangen til våre bygninger etter nye signaler fra Kunnskapsdepartementet og endring i smittevernreglene.

Inngangsparti Norges idrettshøgskole
Vi gleder oss over en gradvis gjenåpning av campus.

I løpet av neste uke kan flere studenter og ansatte kan få tilgang til campus. 

Kunnskapsdepartementet skriver i sin pressemelding at åpningen «gjelder alle studenter som er avhengig av tilgang til lokaler for å holde progresjonen sin. Det utgjør mellom 25 prosent og 30 prosent av studentene.  Dette er grove anslag og hver enkelt institusjon må vurdere selv hvem som har behov for tilgang av hensyn til studieprogresjon». Se pressemeldingen (regjeringen.no).

I tråd med føringer fra Statsråd Asheim vil vi i første omgang åpne opp for studenter som trenger tilgang til NIHs lokaler for å fullføre denne våren.

Undervisningen vil fortsatt gis digitalt ut semesteret. Eksamen vil i all hovedsak foregå som hjemmeeksamen, men masterstudentene vil kunne ha muntlig eksamen med fysisk frammøte.

Mer informasjon vil løpende legges ut på NIHs informasjonssider om koronasituasjonen og studenter som gis tilgang vil få beskjed om dette via Canvas.  

Flere ansatte får tilgang

I lys av nye signaler fra Kunnskapsdepartementet og endring i smittevernreglene, vil NIH fra neste uke åpne opp for at flere ansatte kan arbeide fra NIH, men dette må gjøres i henhold til smittevernbestemmelsene. Kunnskapsdepartementet skriver i sin pressemelding at «Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.»

Vi må planlegge nærmere for hvordan vi skal få til dette. Flere studenter på campus betyr at flere ansatte må være på jobb. Samtidig vet vi at mange ansatte trenger å være på campus for å få gjort jobben sin. Vi må nå planlegge sammen med instituttene hvordan vi kan øke tilstedeværelsen og samtidig ivareta smittevern og renhold.

Oppdatert informasjon om gradvis åpning og tilgang for ansatte og studenter vil komme mandag 11. mai.