Koronapermittert? Gratis kurs om idretten

Lær mer om norsk og internasjonal idrett, helt gratis. Nyttig kunnskap enten du er korona-permittert og nysgjerrig eller en tillitsvalgt eller leder i idretten.

Flaggborg mot blå himmel

Kurspakken Idrettens organisasjoner kan tas av alle som vil lære mer om norsk og internasjonal idrett, men den retter seg spesielt mot alle som er permittert eller arbeidsledig som følge av koronapandemien.

Moduler etter fritt valg

Den består av seks uavhengige moduler. Kurset gir ikke studiepoeng, men kun kan til gjengjeld selv velge hvor mange moduler du ønsker å ta:

  • Den norske idrettsmodellen
  • Organisering av idretten
  • Idrettspolitikk
  • Idrettens finansiering
  • Internasjonal idrett og den olympiske bevegelse
  • Interessenter og makt

Det nye kurset har fått økonomisk støtte gjennom en av statens tiltakspakker. Målet er at permitterte og arbeidsledige skal bli bedre rustet når de er tilbake i arbeid eller skal søke om ny jobb.

Videoklipp med idrettens aktører

Kurset er fullstendig nettbasert, og hver modul tar fra tre til seks timer å gjennomføre. Innholdet består av en kombinasjon av tekst, videoer, quiz, refleksjon og diskusjon. For å få kursbevis må du bestå en test som er bygd opp som en quiz.

Det som gjør kurset spesielt, er at idrettens egne aktører er med i videoene: Idrettspresident Berit Kjøll, fotballpresident Terje Svendsen, IOC-medlem Kristin Kloster Aasen og en rekke andre aktører deler sine kunnskaper.

Fullt fra før

Et tilsvarende kurs (med studiepoeng) er for lengst fulltegnet.

– Tilbudet har blitt svært populært. Det er svært gledelig at ansatte og tillitsvalgte i idretten synes det er så relevant sier faglig ansvarlig for kurset, Dag Vidar Hanstad. – Jeg kan garantere at alle vil få ny innsikt

Også dette tilbudet har eksistert en tid, men er nå utvidet. Nytt denne måneden er at alle som fullfører en modul i kurset, får dette registrert i egen Idretts-CV i Idrettsforbundet digitale MinIdrett, og dermed være formelt til nytt i jobbsammenheng.

Korona-tiltak

De ekstra plassene som nå tilbys gratis har altså blitt til gjennom statlig «korona-støtte».

– Vi er svært glade for denne støtten, sier studiesjef Håkon Solberg ved NIH. Kurset oppfyller kriteriene fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (DIKU) om å øke kompetansen hos folk som likevel har ledig tid som følge av koronapandemien.

– Et slikt gratis og modulbasert tilbud passer svært bra til et slikt formål.

Poeng og registrering

Kurset har ingen forhåndskrav og er uten studiepoeng. Alle som gjennomfører kan bruke de godkjente modulene som del av et studiepoenggivende emne, Idrettens organisasjoner og organisering på 10 studiepoeng, hvis de senere ønsker å ta det.

Vil du registrere deg, sender du bare en e-post til idrettsledelse@nih.no - etter å ha satt deg inn i kursets innhold.