Nytt nettbasert studietilbud innen organisasjon og ledelse

Norges idrettshøgskole (NIH) tilbyr et nytt e-læringskurs innen organisasjon og ledelse. Kurset er fleksibelt, nettbasert og tilbys med og uten studiepoeng.

Mann sitter mot vegg med laptop i fanget
Med e-studiet kan du selv bestmme når og hvor du vil lese. Ill-foto: Bruce Mars/Pexels

E-læringskurset er primært myntet på toppidrettsutøvere som ikke kan følge tradisjonelle studier med krav om fysisk oppmøte, og ansatte og ledere innen idretten. Kurset tilbys med og uten studiepoeng.

– Det nettbaserte kurset er en viktig del av arbeidet med å ta i bruk digitale læringsformer i undervisningen. Det er derfor spennende å tilby et fullintegrert, modulbasert e-læringskurs, sier studiesjef ved NIH, Håkon Solberg.

Flere kurstilbud

I løpet av de neste årene planlegger NIH flere e-læringskurs innen fagområdet organisasjon og ledelse.

Første kurs, som er på ti studiepoeng, omhandler idrettens organisasjoner og organisering. Her får studentene innsikt i sentrale temaer som for eksempel den norske idrettsmodellen, idrett og politikk, finansiering, makt og også lære om oppbyggingen av internasjonale forbund og den olympiske bevegelse.

Dag Vidar Hanstad portrett
Dag Vidar Hanstad, professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved NIH, er ansvarlig for det nye e-studiet. Foto: NIH

Kurs nummer to, «Ledelse i idrett», lanseres høsten 2020.

–  Etterspørselen etter nettbaserte kurs innen fagområdet er økende. For mange er det aktuelt å bruke det som en etter- eller videreutdanning. Andre, blant andre toppidrettsutøvere, vil bruke det som del av en bachelorgrad. Vi vet at mange toppidrettsutøvere ønsker å ta noe utdanning i løpet av den samme perioden som idrettskarrieren har prioritet nummer én, sier kursansvarlig ved NIH, Dag Vidar Hanstad. Han sier e-læringen som nå lanseres vil gi alle aktører i idretten innsikt i den virksomheten de er en del av.

Modulbasert kurs

Studietilbudet består av seks ulike moduler. Studenten bestemmer selv når han eller hun skal starte på hver enkelt modul. Hver modul består av videoer, tekst, quiz og refleksjoner. Det er en styrke med oppsettet at studentene møter aktører i idretten gjennom videoer. Hver modul avsluttes med en test, der studentene som tar studiepoeng må levere et refleksjonsnotat.

På samme måte som ved heltidsstudier tar studentene en avsluttende eksamen. Forskjellen er at du tar det i ditt tempo samtidig som det ikke er krav om fysisk oppmøte.