Nytt semester – med koronatilpasninger

Velkommen tilbake fra ferie! Vi håper og tror semesterstart, fadderuke og daglig virke på NIH framover skal gå fint, men er som resten av samfunnet litt bekymret for økt smitte den siste tiden.

Studenter på gresset utenfor hovedinngangen på NIH
Dette semesteret blir litt annerledes både for studenter og ansatte. Arkivfoto: NIH

Kun 84 nye studenter tillates å være fysisk til stede i auditorium Innsikt ved årets immatrikulering. De øvrige nye studentene følger seansen via streaming til andre lokaler på NIH. Ansatte som ønsker kan følge arrangementet på NIHs YouTube-kanal.

  • Er du syk, hold deg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene
  • Forsterket renhold
  • Hold avstand til andre
  • Gjennomføre obligatorisk e-læringskurs før oppmøte på campus

Studenter: Info om semesterstart, program for immatrikulering og fadderuke her...

Årsfest tirsdag 11. august

Vi ser fram til årsfesten tirsdag 11. august og gleder oss til å se alle dere som er påmeldt der. Arrangementet tilrettelegges i henhold til smittevernregler i Auditorium Innsikt og Utsikt og med påfølgende middag utenfor kantina.

Hjemmekontor eller på kontor?

Mange er opptatt av NIHs policy når det gjelder tilstedeværelse på campus vs. hjemmekontor. Før sommerferien var vi tydelige på at vi ønsket mer tilstedeværelse på campus.

Smittesituasjonen i Oslo var da under kontroll. Det er den fortsatt til tross for en viss økning som konsekvens av gjenåpning.

Vi ønsker å følge FHIs vurderinger for bruk av hjemmekontor og følger tett med på råd fra Oslo kommune og også på hva andre utdanningsinstitusjoner praktiserer. 

Ved NIH er vi i den heldige situasjonen at vi har god plass, og de aller fleste har egne kontorer/arbeidsplasser med god avstand. Alle medarbeidere er derfor velkommen til NIH.

Vi anser fysisk tilstedeværelse som viktig av flere årsaker, samtidig som vi støtter opp om kontaktreduserende tiltak, spesielt med tanke på å unngå kollektivtrafikk i rushtiden om mulig.

Ikke alle har stillinger hvor oppgavene kan utføres hjemmefra, og mange har ansvar og oppgaver som krever daglig tilstedeværelse. Vi har tro på at ansatte i dialog med sin leder finner hensiktsmessige, fleksible og forutsigbare løsninger på kombinasjonen av tilstedeværelse og hjemmekontor gjennom arbeidsuka. 

For at vi fortsatt skal kunne holde spiserom og kaffemaskiner åpne, er det viktig at alle som er på NIH forholder seg til retningslinjene om å holde avstand, og ikke å lage/smøre på mat i fellesrommene.  

Ett smittetilfelle ved NIH

En masterstudent som gjennom sommeren har utført testing på NIH, testet positivt på covid-19 torsdag 30. juli. Studenten, forsøkspersoner og en ansatt ble satt i karantene.

Saken har blitt trygt håndtert gjennom kontakt med helsemyndighetene og i henhold til råd og prosedyrer fra disse.

Både forsøkspersoner og ansatt ved NIH er testet. Samtlige tester er negative, altså ingen korona. Samtlige har også vært meldt inn til smittesporing.

Vi gleder oss til et nytt, fruktbart år på NIH, hvor vi sammen gjør det absolutt beste ut av en spesiell situasjon.

Velkommen!

Lise Sofie Woie og Lars Tore Ronglan
adm. dir. og rektor på NIH