20 ekstra studieplasser til permitterte og ledige

NIH utlyser 20 stipend til det studiepoenggivende kurset Idrettens organisasjoner og organisering. Tilbudet kan hjelpe permitterte og arbeidsledige til en mer meningsfylt hverdag, gi faglig påfyll og øke deltakernes relevans i arbeidsmarkedet.

Tommy Olsen, kretsansvarlig trenerutvikling NFF Akershus:
- Kurset har vært veldig lærerikt, og har gitt meg mer og nyttig kunnskap om hvordan idretten er organisert. Jeg har også tilegnet meg ny kunnskap som jeg kommer til å benytte i min jobb i NFF Akershus.

Britt-Anita Leandersen, ansvarlig for inkludering i Tromsø Idrettsråd:
- Kurset har gitt både repetisjon, ny kunnskap, og gode refleksjoner om norsk idrett. Et godt bidrag for å gjøre en enda bedre jobb for både idretten som organisasjon, og ikke minst menneskene i organisasjonen.

Bjørn Lindgård, daglig leder Stord idrettslag:
- Jeg er veldig fornøyd med at jeg meldte meg på og var så heldig å få plass. En god miks av fagstoff, videoer og kontrollspørsmål, samt innleveringer. Jeg kommer definitivt til å ta mye av dette i bruk i den daglige driften av idrettslaget, samtidig som jeg vil involvere styret og valgkomitéen på en annen måte.

  • NB Tilbudet med gratis plasser er avsluttet. Fortsatt mulig å søke opptak som betalt student.

Nettilbud Idrettens organisasjoner og organisering (10 studiepoeng) har vært et svært populært kurs med over 100 deltakere siden oppstarten januar 2020. Kurset er for deg som vil lære mer om hvordan norsk og internasjonal idrett er bygd opp og ledet. 

Gjennom en av statens tiltakspakker i forbindelse med covid-19 deler vi nå ut 20 stipend. Målet er at permitterte og arbeidsledige skal bli bedre rustet når de er tilbake i arbeid eller skal søke om ny jobb.

Hvem kan søke om stipend?

Generell studiekompetanse ligger til grunn for søknaden. I tillegg må du ha vært ansatt i idretten eller hatt tillitsverv fra idretten. Det stilles krav om dokumentasjon som viser at søker er permittert eller arbeidsledig.

Hvor stort er stipendet?

Stipendet er på 3500 kroner og dekker hele kursavgiften. Semesteravgift på 700,- dekkes av studenten selv.

Kriterier for tildeling

Vi følger først til mølla-prinsippet. De 20 første får plass.

Hvordan melde seg på?

Påmelding skjer via kursets nettside. Les informasjonen nøye. Trykk deretter «Søk her». Se bort fra prisen som er oppført. Den gjelder for deltakere som ikke er permittert eller arbeidsledig. Dersom du registrer deg uten å oppfylle kriteriene (helt eller delvis permittert/ledig), vil du bli fakturert på vanlig måte. 

 

Kontakt oss

Dag Vidar Hanstad
Professor
Epost:  idrettsledelse@nih.no