Tøff trening løfter lungekreft-opererte

Selv folk som har fått operert bort en lunge på grunn av kreft kan få et lengre liv og en lettere hverdag med tøff trening.

Trening gruppe gjør utfall
Tøff trening hjelper; selv gamle storrøykere som nå mangler deler av eller en hel lunge, kan bli sprekere enn de var før. Foto: Shutterstock

Et NIH-treningsopplegg for lungeopererte er adoptert av flere sykehus; dette er den første kreftbehandlingen som inkluderer trening.

– Både resultatene og at så medtatte pasienter faktisk vil bli med på trening, er svært positivt.Det sier forsker Elisabeth Edvardsen ved Norges idrettshøgskole (NIH).

Idrettshøgskolen har samarbeidet med Oslo Universitetssykehus (OUS) om denne og flere andre studier.

  • Resultatene fra de ulike studiene legges frem på et seminar om kreft og trening på NIH 23. oktober.

Hjelper mange

NIH-studiene, som er gjennomført blant kreftopererte, viser at systematisk fysisk trening er viktig både for å hjelpe dem raskere tilbake og begrense sen-effekter og tilbakefall.

Studiene er gjort blant folk som er behandlet for lunge-, bryst- eller prostata-kreft; særlig lungeopererte har hatt stor nytte av trening.

Elisabeth Edvardsen portrett
Elisabeth Edvardsen er postdok ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne på NIH. Foto: NIH

Er medtatt, men stiller

– Særlig treningsprogrammet med høyintensiv kondisjons- og styrketrening for lungekreft-opererte har vært svært vellykket. De færreste hadde trodd vi skulle få med oss folk i så dårlig form inn på et treningssenter, og i tillegg kunne trene så hardt kort etter operasjonen, men det har fungert, sier Edvardsen.

Hun understreker at resultatene bare bygger på ett forskningsprosjekt, men resultatene er likevel så tydelige og positive at både Oslo universitetssykehus (OUS) og flere andre nå har endret fokus og inkludert trening som del av behandlingen for lungeopererte.

Fort utfor

En lungekreftoperasjon er svært krevende for de fleste av pasientene, med stor fare for infeksjoner og nedsatt lungefunksjon.

Mange som rammes av lungekreft har også en lang røykehistorie, ofte med tilleggsdiagnoser som KOLS og hjerte-karsykdommer.

Etter operasjonen, hvor de typisk har fjernet én lunge, mister de mye av pusteevnen, og den fysiske formen blir ytterligere svekket.

Dermed får mange problemer enkle hverdagsaktiviteter. De blir sittende mye stille, noe som forverrer helsa ytterligere.

Sterkere og friskere

– Fysisk aktivitet blir viktig, selv om det er tungt med så dårlig pust. Treningen hjelper dem å bygge opp igjen muskulatur og styrke og å bedre pusten når kondisjonen blir bedre, forklarer Edvardsen.

Hun er positivt overrasket over at selv de med et så dårlig utgangspunkt er villige til å bli med i treningsrommet.

– Treningen får dem i gang. Det blir en god sirkel, og ikke minst: De blir sprekere.

Pasientene har både fått et individuelt tilpasset treningsopplegg og sin egen treningsdagbok, tett oppfølging av personlig trener og fysioterapeut og lege - og de har kommet relativt raskt tilbake til hverdagen.

– I tillegg har vi sett at de beholder muskelstyrken lenge etter at treningsprogrammet er avsluttet. De som ikke trener blir svakere.

 


 

STUDIEN er omtalt i British medical journal - BMJ: