Restitusjon etter tung styrketrening

Forskningsprosjekt søker deltagere!

Håndmanualer på rekke og rad
Vi vil for undersøke musklenes respons på tungt arbeid.

Er du nysgjerrig på forskning om styrketrening og restitusjon? Lurer du på hvordan veldig tung styrketrening påvirker utrente muskler?

Vi søker deltagere til et forskningsprosjekt hvor vi ønsker å undersøke restitusjon av muskelskader som kan oppstå etter tung og/eller uvant styrketrening.

Vi skal undersøke hvordan én meget tung styrketreningsøkt påvirker restitusjonen i timene og dagene etter treningsøkta. Du vil gjennomføre et maksimalt eksentrisk muskelarbeid med armbøyerne.

Arbeidet består av totalt 50 repetisjoner og tar ca. 10 minutt. Før og etter arbeidet vil vi gjøre tester for å undersøke musklenes respons på arbeidet.

Hvem kan delta?

For å kunne delta må du være mellom 18 og 35 år.

Du kan ikke delta dersom du trener styrketrening regelmessig (én gang per uke eller mer det siste året), eller har sykdom som rammer muskel-skjelett-systemet eller andre tilstander som hindrer deg i å trene tung styrketrening.

Ta kontakt

Dersom du vil vite mer, eller har spørsmål, ta kontakt med oss!

Vilde Handegard, stipendiat

Professor Truls Raastad, prosjektleder