Oktober

Konsept bilde: fargerke folk samlet rundt en dame

NIH-bloggen: Idrett og psykisk helse

I dag – 10. oktober – er det Verdensdagen for psykisk helse. På NIH stiller vi oss spørsmålet: Styrker idrett vår psykiske helse?

Konseptbilde med norsk flagg, sedler, mynter og budsett ark

Et stramt budsjett for NIH

Tildelingen i statsbudsjettet 2020 gjør at NIH også neste år må ha stram styring av ressursbruk.