Unge elitesyklister med overraskende svake skjelett

Landeveissyklister har råsterke muskler i lår og legger. Men styrken i skjelettet er det verre med.

Bilde av landeveissyklister som har kræsjet i hverandre og ligger på veien
Velt i sykkelfelt og påfølgende bruddskader er ikke uvanlig. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Prtrett av Oddbjørn Klomsten Andersen
Oddbjørn Klomsten Andersen. Foto: privat

Svekkes tross massiv trening

Idrettsutøvere har som regel en høyere beinmasse enn inaktive, fordi de får belastet skjelettet mer gjennom trening. Utøvere som driver med ikke-vektbærende aktivitet, som svømming og sykling, er imidlertid mer utsatt for å få et svakere skjelett..

Studien til Andersen m.fl. - Bone health in elite Norwegian endurance cyclists and runners: a cross-sectional study – målte beinmineraltetthet blant 19 elite-landeveissyklister og 21 eliteløpere i Norge. Dette var kvinner og menn mellom 18 og 35 år.

Syklistene hadde lavere BMD enn løperne. 10 av 19 syklister ble klassifisert med lav beinmineraltetthet. Det innebærer at de lå ett standardavvik under gjennomsnittet i henhold til American College of Sports Medicine (ACSM) sine kriterier.

Måling av BMD

Styrken i beinvevet kan måles ved en beintetthetsmåling. Dette gjøres i en DXA-maskin som scanner skjelettet og tar bilder. WHO definerer osteoporose basert på DXA-målinger.

Man kan også bruke CT-scanning som gir bilder i 3D. Disse gjør det mulig å si mer om mikrostrukturene og dermed styrken i skjelettet.

Beinmasse

Beinmassen er bygd maksimalt opp ved 25 års alder, og reduseres deretter gradvis med alder. Tapt beinmasse er vanskelig å få tilbake, så det er viktig å beskytte seg mot dette. 

Hos kvinner øker tapet av beinmasse raskt etter overgangsalderen fordi østrogennivået synker. Østrogen er et hormon som beskytter skjelettet mot avkalking, og et fall i østrogennivå fører derfor til tap av beinmasse.

Skjelettet består mest av kalsium, og derfor er kalsiuminntaket svært viktig - i tillegg til styrketrening og allsidig trening. (Olympiatoppen.no)

Skjelettet består av mest kalsium og derfor er kalsiuminntaket i kosten svært viktig, i tillegg til styrketrening og allsidig trening. Olympiatoppen.no

Osteoporose

Ved beinskjørhet endres beinstruktur pga. for lavt kalsiuminnhold. Dette gjør beinstrukturen skjørere og øker risiko for brudd, oftest i ryggvirvler, lårhalsen eller underarmen.

Beinskjørhet forekommer langt hyppigere hos kvinner enn menn, og oftere med økende alder. (nhi.no)

Viktigheten av styrketrening


Den beste treningen for å styrke skjelettet er trening hvor skjelettet er vektbærende eller styrketrening. Forskning har vist at særlig tung styrketrening er en effektiv måte for å forebygge tap av beinmasse. Fordelen med styrketrening er at man kan belaste skjelettet på vanlige bruddsteder, som hofte, underarm og nedre del av ryggsøylen.

For lite vekttrening?

- Var dette så overraskende?

- Det overraskende var at disse 10 syklistene hadde lav beinmineraltetthet til tross for at de trente tung styrketrening minimum to måneder av året, sier Oddbjørn K. Andersen. Én syklist hadde i henhold til ACSMs kriterier utviklet osteoporose.

- Og hva skyldes de lave verdiene?

- Jeg tror mangelen på vektbærende trening er en del av forklaringen. Mange av syklistene har sannsynligvis bare trent tung styrketrening utenfor sesong. Det kan hende at dette ikke er nok til å se noen effekt på skjelettet, sier Andersen. - Samtidig må vi ikke glemme at dette er en tverrsnittstudie og at beinhelsen til disse syklistene kunne vært enda dårligere om de ikke trente tung styrke. Men det vet vi dessverre ikke sikkert.

Svetter ut kalsium

I sykkelsporten og for så vidt langdistanseløping er det en klar fordel å ha lav kroppsvekt. I sykkelsporten snakker man om «power-to-weight ratio». En høyere slik ratio er ofte synonymt med å prestere bedre. Ofte kan det være lettere å gå ned i vekt enn å øke kraften (watt-styrken). Mye trening med lite energitilgjengelig i forsøk på å gå ned i vekt, kan føre til hormonelle forstyrrelser som kan være ugunstig for skjeletthelsen.

På grunn av livsviktige funksjoner holdes kalsiumbalansen i blodet innenfor snevre grenser. Under lang trening i varmt klima avgir kroppen mye kalsium gjennom svette. Kalsiumet må erstattes. Hvis ikke kroppen får nok kalsium fra mat og væskeinntak, vil den ta det fra skjelettet. Dette kan potensielt føre til skjørere beinmasse over tid.

- Hva er konsekvensene av lave BMD-verdier for unge syklister?

- Et porøst skjelett er mer utsatt for brudd ved fall, og fall forekommer som vi vet relativt hyppig i landeveissykling. Dermed kan lav beinmineraltetthet i ytterste konsekvens føre til flere og lengre skadeavbrekk blant unge syklister. Etter 30-års alder er det vanskelig å øke BMD-verdiene, så hva som vil skje med beinhelsa til disse utøverne på sikt, er usikkert, mener Oddbjørn Klomsten Andersen.

Variasjon viktig

Oddbjørn Klomsten Andersen har klare anbefalinger for hvordan man kan bygge et sterkt skjelett, særlig i vekstfasen fram til 25-års alder. Det samme gjelder for å unngå å miste mye beinmasse senere i livet.

  • Tren allsidig
  • Tren styrketrening
  • Aktiviteter med hopp og hyppige retningsendringer styrker skjelettet (f.eks. ballspill og tennis)

Hvordan en masteroppgave ender i NY Times og The Times

Oddbjørn skrev sin masteroppgave på NIH (2017). Sammen med forskerkolleger ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, fikk han i november 2018 antatt en artikkel i tidsskriftet British Medical Journal Open Sport & Exercise Medicine. Derfra ble artikkelen plukket opp av både New York Times og The Times.

- Hvorfor tror du artikkelen har fått så stor oppmerksomhet?

- Jeg håper det er fordi det er et spennende og viktig tema, spesielt for unge idrettsutøvere. Et spørsmål som NY Times og The Times stilte, var om resultatene kan generaliseres, om funnene kan overføres til vanlige folk som benytter sykkel enten til trening eller som transportmiddel, forteller han.

- Hvis det hadde vært tilfellet, hadde dette angått veldig mange. Men resultatene kan ikke generaliseres til den generelle befolkningen fordi denne tendensen oppstår i kombinasjonen ensidig, hard sykling og lav kroppsvekt. 

Les mer om andre prosjekter fra NIHs masterstudenter

Noen svakheter ved studien

Det er et minus at studien er forholdsvis liten Vi valgte å rekruttere utøvere på et høyt nivå på bekostning av utvalgsstørrelsen. Dette gjorde at vi kanskje gikk glipp av noen assosiasjoner mellom uavhengige variabler og BMD, sier Oddbjørn K. Andersen.

Han mener vi også trenger tilsvarende studier som går over lengre tid.

- Det ville vært svært nyttig å måle BMD hos unge syklister og se etter eventuelle forandringer gjennom sesongen. Det kunne gi oss økt forståelse av hvilke variabler som påvirker beinmineraltettheten.

Styrketrening og nok mat viktig

Som tidligere syklist på kontinentallag har Oddbjørn Klomsten Andersen observert en rekke syklister som trener mye og ensidig sykling, og muligens uten tilstrekkelig matinntak. Med sin bakgrunn ønsket han å studere beinhelse mer systematisk hos elitesyklister og løpere i sin masteroppgave.

Trine Stensrud, som var hovedveileder for Oddbjørns masteroppgave og medforfatter av artikkelen, mener studien har vært viktig for å kartlegge beinhelse hos elitesyklister. En videreføring vil være å gjennomføre en randomisert, kontrollert studie for å se om systematisk styrketrening kan føre til bedre beinhelse hos unge syklister.

Stensrud understreker at vektbærende trening og styrketrening, samt tilstrekkelig energiinntak er viktig for god beinhelse hos idrettsutøvere og mosjonister i alle aldersgrupper.

- Studien viser at det er spesielt viktig for syklister å drive med vektbærende trening og at de får i seg tilstrekkelig næring og kalsium for å utvikle et sterkt skjelett.

- Folk flest vet at de bør drive med regelmessig styrketrening for å styrke og vedlikeholde muskelmassen. At styrketrening også er viktig for beinmassen, er et viktig budskap å få ut, poengterer Trine Stensrud.