Økt satsing på antidopingforskning

Norges idrettshøgskole og Antidoping Norge signerer samarbeidsavtale.

Ander og Lise sitter med signert samarbeidsavtalen foran dem.
Signering av samarbeidsavtalen ved daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge, og Lise Sofie Woie, direktør ved Norges idrettshøgskole Foto: NIH

Avtalen er knyttet til forskningsprosjektet «Sunne prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett: Forebyggende arbeid i forhold til medikalisering og doping» ved forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved NIH, og er et bidragsprosjekt knyttet til opprettelsen av to stipendiatstillinger ved høgskolen. Stillingene representerer en økt satsing på antidopingforskning i de respektive fagmiljøene. 

Forskningsprosjektet har som formål å studere holdninger til bruk av blant annet kosttilskudd, proteintilskudd og smertestillende midler i prestasjonsmiljøer i ungdomsidretten. Målet er å identifisere trekk ved prestasjonsmiljøer i ungdomsidretten som virker forebyggende og som bidrar til en sunn prestasjonskultur. Samtidig vil forskerne forsøke å identifisere risikofaktorer knyttet til holdninger rundt bruk av slike medikamenter og midler.

Forskningen, som tar utgangspunkt i sosial-psykologisk og sosiologisk motivasjons- og holdningsteori, vil legge spesielt vekt på leder-trener-utøver-samspillet. Her vil forskerne studere hvordan holdninger dannes, gjendannes og omdannes.

- Generelt i samfunnet ser vi en økning av ikke-medisinsk bruk av midler og medikamenter. Det kan ha alvorlige konsekvenser både på individ- og folkehelsenivå, sier Sigmund Loland, professor ved NIH, seksjon for kultur og samfunn. Han leder prosjektet sammen med NIH professor Yngvar Ommundsen ved seksjon for coaching og psykologi. - I idretten ser vi at medikamenter og midler brukes for å fremme prestasjoner, med doping som det tydeligste eksemplet. Samtidig viser noe forskning at idrettsaktive har mer restriktive holdninger til ikke-medisinsk bruk av medikamenter enn gjennomsnittsbefolkningen. Vi ønsker å finne ut mer om idrettens forebyggende potensial i denne sammenhengen.

Gruppen står utenfor inngangen til NIH.
Fra venstre: Rektor Lars Tore Ronglan, professor og prosjektleder for forskningsprosjektet Sigmund Loland, NIH, professor og prosjektleder for forskningsprosjektet Yngvar Ommundsen, NIH, direktør Lise Sofie Woie, NIH, daglig leder Anders Solheim, Antidoping Norge og avdelingsleder Fredrik Lauritzen, Antidoping Norge Foto: NIH

 

Både Antidoping Norge og Direktoratet for e-helse påpeker at kosttilskudd, naturmidler og naturpreparater ikke er legemidler og reguleres av matlovgivningen. Det er dermed ingen offentlig kvalitetskontroll før disse produktene tas inn på markedet.

- Samarbeidsavtalen kan bidra til å skape et miljø ved NIH der det forskes på antidopingfeltet og tematikk relatert til dette. Det er viktig både for videreutvikling av antidopingarbeidet, men også med tanke på at vi har et fagmiljø som kan stille kritiske spørsmål. Gjennom avtalen skal vi utvikle ny kunnskap som vil være nyttig for praktisk, holdningsskapende arbeid i ungdomsidretten, sier Anders Solheim i Antidoping Norge.