Prosjektmidler til Senter for idrettsskadeforskning

Senter for idrettsskadeforskning ved NIH har fått tildelt 4,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

Portrett av Grethe Myklebust
— Vi er svært fornøyde med og glade for bevilgningen fra Sparebankstiftelsen DNB, sier Grethe Myklebust. Foto: NIH

De tildelte midlene går til opprettelsen av to prosjektstillinger over tre år som har arbeidsoppgaver knyttet til trenerutdanning, nettverksbygging, skadeforebygging og belastningsstyring.

— Vi vil spesifikt jobbe enda tettere med idrettsgymnasene/ungdomsskolene for å inkludere kunnskapen fra Skadefri i deres hverdag, sier Grethe Myklebust ved Senter for idrettsskadeforskning.

Skadeforebygging – et forsømt område i norsk idrett

Midlene skal i tillegg brukes til å jobbe videre med trenerutdanningen i de ulike særforbundene, samt utvikle og gjennomføre klubbkvelder med formidling om skadeforebyggende trening og belastningsstyring for unge utøvere.

— Norges idrettshøgskole adresserer med dette prosjektet et område som ofte forsømmes i norsk idrett – skadeforebygging og belastningsstyring for unge utøvere, sier Sissel Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002 og har hittil tildelt over fire milliarder kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og ett av kriteriene for å få gjennomslag for søknaden er at tildelingen bidrar til et bedre nærmiljø for barn og unge. Stiftelsen har talentutvikling som ett av sine satsingsområder for idrett, noe denne tildelingen reflekterer.  Idrettsskadesenteret  har også tidligere fått tildelt midler fra stiftelsen til nettportalen Skadefri.no.

Optimal trening for unge som sikter mot toppidrett

— Ved å tilføre økt oppmerksomhet og viktig kompetanse til området skadeforebygging, ønsker vi å bidra til å gi unge idrettstalenter en bedre og mer tilpasset idrettshverdag, der risikoen for skader og frafall reduseres samtidig som ungdommene trener for å bli fremtidige topputøvere, sier Sissel Karlsen.

— Vi er svært fornøyd med og glade for bevilgningen fra Sparebankstiftelsen DNB. Den gir oss økonomiske muskler til to nyansettelser som også vil løfte vårt viktige formidlingsarbeid, sier Grethe Myklebust.