Masterseremoni 2019

For 12. gang arrangerte NIH en seremoni for uteksaminerte masterstudenter.

Gruppebilde av de uteksamenerte mastergradstudenter
NIH gratulerer årets mastergradstudenter. Foto: NIH

I alt 84 studenter har levert og bestått sin masteroppgave i vår. Disse fordeler seg på følgende program:

  • Idrettsvitenskap: 65
  • Idrettsfysioterapi: 15
  • European master: 2
  • Master in Transcultural European Outdoors Studies: 2

Siste torsdagen i juni ble det, tradisjonen tro, arrangert en storslått masterseremoni i auditorium Innsikt og i den nye kantinen med avgangsstudentene og deres venner, familie, og veiledere.

Vær stolte av dere selv

Prorektor Elin Kolle åpnet seremonien og holdt tale til kandidatene. Hun trakk blant annet fram viktigheten av å bevare håpet og troen, og aldri gi opp, enten det er studier eller jobbsøking.

oversikt av auditorium Utsikt med publikum som hører taler
Prorektor Elin Kolle holder tale. Foto: NIH

 

— Det å komme i mål med en masteroppgave krever at du må jobbe strukturert. Mange har møtt motgang, av og til føles det som en går gjennom både vind og storm, men en må aldri miste håpet. Ofte føles det som at en står ganske alene om å ta viktige beslutninger.

— En mastergrad er et bevis på selvstendighet - og evne og vilje til å ta seg fram. Selv om det kanskje føles som at man står alene så er en alltid en del av noe større: et team med veileder, en kollokvie, en studieklasse, og videre en familie og vennegjeng. Jeg vil oppfordre alle til å ta vare på hverandre, være rause og inkluderende.

— I dag er vi her for å feire at dere har nådd et mål. Vær stolt av deg sjøl – vi her på NIH er skikkelig stolte av dere, sa Kolle.

Nytt av i år var at Olav Skrudland, leder av Studentstyret ved NIH, holdt en appell til studentene. Han vektla blant annet samhold, og takknemlighet over å ha fått muligheten til å studere idrettsvitenskap ved NIH.

— Studietiden på NIH har vært unik. Vi har hatt forelesere og veiledere i verdenstoppen, vi har hatt ansatte rundt oss som bryr seg om studentvelferden og hvordan vi har det, vi har hatt medbestemmelse i studiehverdagen vår, vi har fått nye venner, og vi har hatt mye moro sammen.

— Denne unikheten er også et resultat av alle de flinke, engasjerte og nysgjerrige studentene som er samlet på én liten institusjon, hvor alle har èn felles interesse, idrett og fysisk aktivitet, sa Olav.