200 kroppsøvere på NIH

Over 200 kroppsøvingslærere, -studenter og andre interesserte fra hele landet er på NIH for å lære. Og utvikle faget videre. De vil komme tilbake til elevene sine som enda bedre lærere enten det gjelder faglig dybde eller danseferdigheter.

Den årvisse kroppsøvingskonferansen er i gang på Idrettshøgskolen og byr på alt fra dybdelæring og tunge fagplaner til «naturferdsel» og kreativ dans.

For fremtiden

Et hovedtema på konferansen er fremtiden for faget, som rektor Lars Tore Ronglan gjorde et poeng av at også er i bevegelse. Blant annet går det mot en femåring faglærerutdanning allerede fra neste høst.

– Men mye er fortsatt åpent her: Det handler ikke bare om å skape varierte læringsaktiviteter, men også om hvordan man skal nå dem best mulig. For de unge er også i bevegelse, denne gruppa forandrer seg kontinuerlig, sa Ronglan. – Vi kommer til å trenge mange praktikere som kan møte barn og unge i fremtiden. Der er dere viktige, sa han til forsamling.

Utvikle videre

Praktikerne i salen hadde store forhåpninger, skal vi tro en liten spørrerunde i en av pausene.

– Vi vil møtes og lære av hverandre. Og komme tilbake som enda bedre lærere, sa de vi snakket med.

Stor interesse

At interessen for kroppsøving er stor også utenfor forelesningene, workshopene, auditoriene og dansesalene, viser oppmerksomheten fra norske medier: En fersk opptelling derfra viser at det er publisert 2438 artikler om nettopp kroppsøving i norske medier bare det siste året.

Og fortsatt søker svært mange seg til både bachelor-studiet og PPU i kroppsøving på NIH.

Fortsette etterpå

– Egenverdi av bevegelse er viktig, slo Per Midthaugen fast. Han var førstemann ut som hovedtaler foran de vel 200 deltakerne.

Han mente dette også handler om samarbeid, fair play og å forstå sammenhenger.

– Ett hovedmål for oss må være å lære ungdom ferdigheter som de fortsetter med også etter at de er ferdige på videregående.