Nasjonal rapport om mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren

I dag offentliggjøres resultatene fra en spørreundersøkelse som har kartlagt forekomst av mobbing og trakassering i sektoren.

Illustrasjonsbilde av mennesker som går
Torsdag 22. august presenteres resultatene av kartleggingen av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren. Forsknings- og høyere utdanningsminister kommenterer funnene.

Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos mellom 20. mai og 11. juni i år. Den ble sendt ut til 42778 ansatte ved 26 UH-institusjoner og besvart av 17984 respondenter, en responsrate på 42 prosent. 

 • 13 prosent av respondentene oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i sitt nåværende arbeidsforhold i løpet av siste 12 måneder. 
 • Flere eldre enn yngre oppgir å ha blitt mobbet eller trakassert i løpet av siste 12 mnd.
 • 1,6 prosent av respondentene oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering i løpet av siste 12 mnd.
 • 2,2 prosent kvinner og 0,9 prosent menn har blitt utsatt for seksuell trakassering, og de er oftere yngre enn eldre.
 • Stipendiatene er gruppen med høyest andel som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering
 • Undersøkelsen registrerer 18 tilfeller av seksuelle overgrep i forbindelse med respondentenes arbeidsforhold de siste 12 mnd.
 • Stipendiatene oppgir oftere enn andre grupper å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep.
   

Konklusjoner

 • Andelen som har blitt mobbet/trakassert er betydelig og peker på et problem ved akademia som må tas på alvor.
 • Det er relativt få som oppgir de ordinære trakasseringsgrunnlagene (kjønn,  etnisitet, legning etc.) som bakgrunn for trakasseringen.
 • Dette indikerer at det finnes en rekke andre årsaker til mobbing/trakassering i akademia som denne undersøkelsen ikke har avdekket.
 • Tallene viser at stipendiatene er en spesielt utsatt gruppe.

Se den nasjonale rapporten

Pressekonferanse om kartlegging av mobbing og trakassering i UH-sektoren

Torsdag 22. august presenteres resultatene av kartleggingen av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren. Forsknings- og høyere utdanningsminister kommenterer funnene.

Institusjonsrapport 

Mobbing og trakassering

 • 11 prosent av respondentene (16 av 146) ved NIH oppgir at de har blitt mobbet eller trakassert i løpet av siste 12 mnd. 
 • 69 prosent oppgir at mobbingen/trakasseringen skjer månedlig eller sjeldnere
 • Flertallet av de som oppgir at de har blitt trakassert oppgir andre årsaker enn alder og kjønn. 
 • Verbal trakassering er vanligste form for trakassering

Seksuell trakassering

 • 1,4 prosent (2) av respondentene har blitt utsatt for seksuell trakassering siste 12 mnd. 

Seksuelle overgrep

Ingen av de 146 respondentene oppgir at de har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, tvang, trusler eller press.

Varsling

 • Litt over halvparten (56 prosent) oppgir at de kjenner til systemet for varsling av kritikkverdige forhold
 • Fem prosent har meldt fra om kritikkverdige forhold som har berørt dem selv siste 12 mnd.
 • Fem prosent har meldt fra om kritikkverdige forhold som berører andre. 

Se institusjonsrapporten

Rektor Lars Tore Ronglan om institusjonelle funn

- Tallene for tilfeller av mobbing og trakassering blant ansatte på NIH gir grunn til bekymring. Misbruk av makt og krenkende atferd  skal ikke forekomme. Kartleggingen er anonym og vi kan derfor ikke følge opp enkelthendelser, men den hjelper oss med å identifisere utfordringer vi har i vårt eget arbeidsmiljø. Vi utfordres til å sette ytterligere søkelys på holdninger, kultur og etikk på NIH. Det er også viktig at alle ansatte kjenner til rutiner for varsling og har tillit til at varslinger blir håndtert på en profesjonell måte.