Den støttende treneren

«Den støttende treneren» må klare å håndtere både utøvere som bare vil ha det gøy og de som jakter resultater. Det er avgjørende både for å løfte laget og få utøverne til å fortsette i idretten lengst mulig.

En trener og en alpin utøver prater sammen i løypet.
Stillebilde fra en video for kurset "Den støttende treneren."
Hedda ute i snøen.
22. august disputerer Hedda Berntsen (bildet) med prosjektet "Om å lære bort og forstå den støttende trenerstilen. Utvikling og implementering av trenerkurset «Den støttende treneren»." Foto: NIH

Det overordnede målet med doktorgradsprosjektet har vært å vise hvordan man kan øke trenerens kunnskap, særlig samhandlingskompetansen, for å bedre idrettsutøveres opplevelser i idretten.

Idretts-coachen

Et integrert syn på idretts-coaching definerer effektiv trenervirksomhet som et resultat av trenerens kunnskap og utøveres ferdigheter: Det handler om ferdigheter knyttet til teknikk, taktikk og ferdigheter og dessuten om tillit til egne ferdigheter, en positiv selvfølelse og evne til samspill med andre, om å vise respekt og være ansvarsfulle.

I tillegg er det avgjørende å vurdere konteksten, nivå og utfordringer i utøvelsen av idretten.

Viktige kunnskaper hos treneren

En trener har en kompleks jobb som krever mange ulike ferdigheter. I Norge er slik idrettsspesifikk kunnskap vel etablert og oftest tilpasset nivået hos utøverne.

Samhandlingskompetansen til treneren har fått mindre oppmerksomhet. Det er derfor trenerkurset «Den støttende treneren» fyller et tomrom i trenerutdanningsfeltet.

En annen styrke ved kurset er at det er utviklet basert på læringsteori, og tar hensyn til hvordan trenere lærer.

Professorene i idrettsvitenskap Côté og Gilbert (2009), definerer trenerens kunnskap som en sammensetning av:

  1. den profesjonelle eller spesialiserte kunnskapen om idrettens egenart
  2. samhandlingsferdigheter for at treneren kan samhandle effektivt med trenere, utøvere, foreldre og støtteapparat
  3. kunnskap om egen praksis i form av refleksjon og bevissthet så de kan fortsette å utvikle seg som trenere.

Samhandlingskompetanse er viktig

Avhandlingen forklarer hvorfor det er så viktig å bygge opp under den støttende trenerstilen. Denne er forbundet med den «autonome» motivasjonen: Idrettsutøverne opplever at de driver med idrett fordi det er gøy eller meningsfullt for dem. Dette er igjen forbundet med positive emosjoner som idrettsglede, bedre læring, trivsel og det å holde på lenger med idretten sin.

Trenerkurset: Den støttende treneren

Tre grunnleggende psykologiske behov er avgjørende for den autonome motivasjonen og trivselen til utøverne. Kurset formidler sju strategier som har som hensikt å støtte disse tre psykologiske behovene.

Autonomi

Alle har behov for å føle eierskap til egen idrettsaktivitet, å føle at dette er deres eget prosjekt. Når noen andre styrer fjernkontrollen, blir idretten mindre gøy!

Om du som trener bruker egen skuffelse, trusler, eller belønning for å få utøveren din til å trene mer, har DU fjernkontrollen. La være om du ønsker positiv deltakelse på sikt!

Mestring

Alle utøvere har behov for å føle at de mestrer øvelser og aktiviteter på treningen. Vi vet at en stor grunn til frafall er når utøverne ikke lenger føler seg flinke. Føler utøverne dine seg flinke basert på egen fremgang, eller fordi de er bedre enn de andre?

Hvordan du gir tilbakemeldinger på trening påvirker utøvernes opplevelse av egen mestring. Fokuserer du på innsats, glede og mestring, eller er du mest opptatt av å sammenlikne deg med de andre i konkurransen? Konkurransepregede miljøer der resultater definerer sosial status virker negativt inn på utøvernes følelse av mestring.

Tilhørighet

Å føle tilhørighet er også avgjørende for motivasjon med høy kvalitet. Tilhørigheten undertrykkes om lagfølelsen ofres på bekostning av resultat-jag.

Når utøverne føler at de er del av gjengen, er behovet for tilhørighet dekket. Hvordan du som trener behandler alle i treningsgruppen, spiller inn på tilhørighetsfølelsen. Heier dere på alle i gruppen? Om ikke, bidrar dere til at idretten blir mindre gøy.

Sju strategier

Treneren lærer sju strategier, de skal skape et miljø der utøveren kan bygge og vedlikeholde en autonom motivasjon.

En av strategiene fokuserer på viktigheten av å ta utøverens perspektiv med idrettsdeltakelsen. Det skilles mellom to typer idrettsutøvere:

  • De som driver med idrett først og fremst fordi det er gøy
  • De som først og fremst ønsker å utvikle seg og nå sitt potensial. Imellom disse finnes alle nyanser.

Dersom treneren bare tenker utvikling, kan dette bli utfordrende for "ha det gøy"-utøveren. Det er avgjørende å anerkjenne at det er ulike måter å drive med idrett. Om vi ønsker idrettsglede for alle, er dette viktig lærdom.

Doktorgradsprosjektets bidrag til idretten

Trenerkurset "Den støttende treneren. Hvordan tilrettelegge for motivasjon, trivsel og sportslig utvikling" gjøres tilgjengelig for Norges Idrettsforbund, alle forbund, kretser, universiteter og andre aktører som jobber med trenerutdanning.

Trenerkurset inneholder:

  1. Dette dokumentet foreslår hvordan kurset kan gjennomføres med en forelesningsrekke på seks. Dokumentet inneholder også gruppeoppgaver og èn til èn-oppgaver.
  2. Det digitale trenerheftet formidler kunnskap om motivasjon og den støttende trenerstilen. Videoer forklarer de støttende strategiene. Oppgavehefte. Refleksjonsoppgaver fokuserer på treneres bevissthet rundt egen utførelse
  3. Presentasjoner

Man kan få tilsendt kursmateriellet fra Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU).

Hedda Berntsen forsvarer sin avhandling «Om å lære bort og forstå den støttende trenerstilen. Utvikling og implementering av trenerkurset «den støttende treneren» på NIH 22. august 2019.


Mer om prosjektet

Erfaringer fra egen aktiv karriere og senere gjennom utdanningen inspirerte henne til å formidle kunnskap til det utøvende feltet, trenerne, om betydningen samhandlingskompetanse har for utøvernes motivasjon, trivsel og utvikling. 

Om å utvikle treneres samhandlingskompetanse (den støttende trenerstilen):

Berntsen, H. & Kristiansen, E. (2019). Feilaktig syn på hva som er god "coaching" gir utbrenthet, frafall og mistrivsel. Derfor bør treners samhandlingsferdigheter kvalitetssikres på lik linje med idrettsspesifikk-kompetanse. 

Berntsen, H. & Kristiansen, E. (2018). Derfor blir idrettsungdom drittlei! Den mest leste kronikken på forskning.no i 2018.

Berntsen, H. (2017). Slik dreper du idrettsgleden til barnet ditt! 

 

Avhandlingen: Teaching and understanding "need supportive" coaching: Developing and implementing a coach development program