Altfor mange drukner: - Flytt svømmeopplæringen ut

- Altfor mange drukner. For å rette på det må mer av svømmeopplæringen flyttes ut, mener NIHs May Grydeland. Unge er ikke forberedt på plutselige hendelser ute, og lærere kvier seg for å ta med klassen ut.

May Grydeland viser svømmeteknikk i Sognsvann
De to lærerne Kristian Sether og Hege Juul Holm fra skolene Vahl og Nordtvedt sier de absolutt trenger treningen de får gjennom kurset hos NIHs May Grydeland - i et kjølig og grumsete Sognsvann i Oslo. Foto: Flekkøy, NIH

Å trene på svømming utendørs kan gi bedre erfaring med plutselige, uventede situasjoner og forebygge drukning bedre enn innendørs svømmetrening. Det handler om kaldt og grumsete vann, strøm, vind, bølger og dårlig vær, som det er lite av i innendørsbasseng.

Det sier May Grydeland, som er førsteamanuensis ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne på NIH.

Trener inne, drukner ute

Totalt druknet 55 personer i Norge mellom 1. januar og 31. juli, 18 av dem i juli. Norges idrettshøgskole (NIH) sier til Aftenposten at svømmeopplæringen må gjøres annerledes for å få ned drukningstallene.

May Grydeland med våtdrakt i vannet
Førsteamanuensis ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne på NIH, May Grydeland. Foto: Flekkøy, NIH

– De aller fleste av disse drukningene skjer utendørs, mens svømmeopplæringen foregår innendørs, sier førsteamanuensis May Grydeland ved NIH, som sammen med flere fagfolk som står i bresjen for en endring av svømmeopplæringen i skolen.

Tryggere elever og lærere

Sammen med Oslo kommune har de bygget opp et kurs for lærere i Oslo-skolen. Ifølge Klassekampen kan 18,8 prosent av elevene der ikke svømme ved utgangen av fjerde klasse. På østkantskolene er andelen betydelig høyere.

Med dette kurset skal lærerne kunne gi elevene svømmeopplæring ute i tillegg til bassengtreningen inne.

Og, like viktig: Lærerne skal bli trygge på å ta med seg elevene ut. Mange kvier seg for dette, nettopp fordi det er så annerledes.

Kasting med livline i Sogsvann
Om noen først får problemer i vannet, må man vite hvordan man kan redde dem på en tryggest mulig måte, også for en selv. Foto: Flekkøy, NIH

 

– Må bli obligatorisk

Hensikten med å lære å svømme i naturlig farvann er at elever blir bedre forberedt på håndtere plutselige hendelser knyttet til bølger, kaldt vann og dårlig vær.

– Her skal man møte en reell situasjon og lære risikovurdering og selvberging ute. Det er helt annerledes å dykke her enn i 28 grader innendørs, sier Grydeland om treningen ute.

Hun mener svømmeopplæring ute må inn i den generelle grunnskolelærerutdanningen.

Stort behov

To lærere som var med på en prøve-kursdag bekrefter behovet for slike kurs. Fordi det å ta med seg unger ut både er mer uoversiktlig og byr på mange ekstra og potensielt farlige faktorer - hvis man ikke vet hvordan man skal takle det.

– Jeg tror lærere er bekymret for at det skal skje noe, sier Hege Juul Holm, lærer ved Nordtvedt skole, til Aftenposten.

De to første éndags-kursene som NIH satte opp sammen med kommunen, ble da også fulltegnet på et øyeblikk; det samme skjedde med et tredje kurs de har satt opp i tillegg. Derfor kommer de til å arrangere kurset flere ganger.

svømmetrening øvelse i Sognsvann
Kurset handler også om å bli trygg i kaldt og grumsete vann. Foto: Flekkøy, NIH

 

Billigere og bedre

Ifølge May Grydeland er det flere fine ekstra-fordeler med svømmeopplæring ute:

– I tillegg til at det er nyttig, er det både spennende og moro med kaldt vann og bølger.

– Men nettopp kulda kan vel være problematisk?

– Mange må nok skaffe seg klassesett av lette våtdrakter, men det er jo mye billigere enn basseng, og dessuten har veldig mange et vann eller elv i nærheten. Det er bare å komme seg ut.

 


 

Skolebyråden:
– Trenger trygge og kompetente lærere

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen uttaler i en e-post til Aftenposten at hun mener det er viktig at barn og unge lærer å svømme under ulike forhold.

Kursene som nå skal holdes er finansiert av Utdanningsetaten i Oslo kommune som en del av en satsing på å styrke kroppsøvingsfaget. Det er gratis for lærere i Oslo-skolen. Thorkildsen mener kursing vil hjelpe mot lærernes vegring mot å ta med elever ut.

«Ved at flere lærere får kurs og kan ta livredningsprøven gratis håper vi at flere skoler får trygge og kompetente lærere som vil ta med elevene ut på svømming», sier hun.

Kilde: Aftenposten