Norges mest populære studiested innen idrettsstudier

Norges idrettshøgskole (NIH) har befestet sin posisjon som markedsleder innen idrettsstudier med 30 prosent av landets førsteprioritetssøkere. NIH har i gjennomsnitt mer enn fem søkere per studieplass. Tallene viser at NIH fortsatt er Norges mest populære studiested for idrettsstudier.

Tre studenter prater ved siden av fotballbanen ved NIH
NIH fortsatt er Norges mest populære studiested for idrettsstudier. Foto: Emil Sollie

I dag, torsdag 25. april, offentliggjorde Samordna opptak (SO) søkertallene for 2019.

— Vi er svært tilfreds med årets søkertall, til tross for en nedgang på 11% sammenliknet med fjoråret, fra 1434 til 1272 førsteprioritetssøkere på alle våre grunnstudier, forteller studiesjef Håkon Solberg ved Norges idrettshøgskole.

— I 2018 opplevde vi et rekordhøyt søkertall med innføring av ny studieportefølje og rehabilitert høgskole. Nedgangen for kommende studieår var derfor forventet.

Til tross for nedgangen har NIH de siste årene opplevd en jevn økning i søkertallene. I år ser vi imidlertid en generell nedgang  i søkermassen på ca. 6 prosent innen utdanningsområdet idrett. På landsbasis har totalt 3584 søkt idrett mot 3805 i 2018.

Åtte søkere per studieplass

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi, og bachelor i Sport Management/idrett og samfunn troner frem som de mest populære studieprogrammene, på lik linje med fjoråret. Her er det henholdsvis 7 og 8 søkere per studieplass.

Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag er det eneste studieprogrammet med vekst, henholdsvis 29 prosent.

Det lokale opptaket, det vil si opptak til masterprogrammene, påbyggingsstudiene, og direkte opptak til andre året av bachelorprogrammene, har samlet sett samme søkertall som i 2018.

Her skiller master i idrettsvitenskap seg positivt ut med en økning i søkertall på 15 % sammenlignet med 2018.

— Vi er stolte og glade over at studentene velger NIH som studiested. Vi gleder oss til å ta dem imot i våre flotte, nyoppussede lokaler. Velkommen til det vi mener er Europas flotteste idrettsutdanningscampus!