NIH godt representert ved Nordisk kongress for spiseforstyrrelser

Annethvert år arrangeres den nordiske kongressen for klinikere og forskere innen fagfeltet spiseforstyrrelser. Temaet i år var "Eating disorders versus healthy lifestyle" og forskere fra NIH var sterkt representert i programmet.

Gruppebilde på scenen
Fra venstre: Gunn Pettersen, Maria Bakland, Jorunn Sundgot-Borgen, Jan Rosenvinge og Therese F Mathisen Foto: NIH

Årets kongress ble avholdt i Reykjavik og ble åpnet av den islandske helseministeren Alma D. Möller. Deretter fulgte en fellessesjon med en av fagfeltets mest kjente forskere, prof. Cynthia Bulik. Etter lunsj var det styreleder i Norsk selskap for spiseforstyrrelser , professor Jorunn Sundgot-Borgen, som avsluttet fellessesjonen med en lengre presentasjon av kunnskapsnivået rundt bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er et av svært få fagfelt som enda ikke har hverken retningslinjer eller inngående erfaring i bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

-  Årsaken er trolig at fagfeltet til nå har vært dominert av fagpersoner innen psykologi. Disse har mindre kunnskap om bruk, gjennomføring, og effekter av fysisk aktivitet på fysisk, psykisk og sosial helse. Samt det faktum at tvangspreget trening blant pasientene er et alvorlig sykdomssymptom som assosieres med et vanskeligere behandlingsforløp og vanskeligere å oppnå behandlingsresultat, sa Sundgot-Borgen.

Positive effekter ved fysisk aktivitet 

Professor Sundgot-Borgen viste til evidens for alle de positive fysiske og psykiske effekter ved fysisk aktivitet det finnes, og hvilken rolle disse effektene kan tenke seg å ha når det gjelder forebygging og behandling av spiseforstyrrelser. Avslutningsvis viste hun også overordnet til de erfaringer og resultater hennes forskningsmiljø har funnet gjennom både pilotstudie, case studie og den nylige media-omtalte RCT (randomisert kontrollert undersøkelse), som er gjennomført ved NIH og som Therese Fostervold Mathisen forsvarte i sin avhandling.

Kreativ workshop

Torsdag sto de intervensjons-ansvarlige forskerne bak "The Norwegian Healthy Body Image" prosjektet fra NIH, ph.d.-stipendiatene Kethe M.E. Engen og Christine Sundgot-Borgen, for en engasjerende og kreativ workshop foran interesserte klinikere. Bakgrunnen for og metoden i deres skoleintervensjon ble beskrevet, raskt etterfulgt av en spennende del der publikum ble invitert med som delaktige i presentasjonen. Deler av intervensjons-materialet ble utprøvd på publikum, og flere smilte anerkjennende eller opplevde en økt selvinnsikt i tanke-, reaksjons- og atferdsmønstre relatert til typiske situasjoner fra hverdagen hvor våre holdninger til kropp/utseende og helse ble utprøvd. Forskerne  klarte på en engasjerende måte å fange publikums interesse.

Trening i behandling av spiseforstyrrelser

Etter lunsj på torsdag, var det den mye omtalte – og revolusjonerende behandlingsstudien Bruk av trening i behandling av spiseforstyrrelser, som ble presentert. Her ble både kvantitative og kvalitative resultater løftet fram, ved en samlet presentasjon fra Therese Fostervold Mathisen og ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Tromsø, Maria Bakland. Som en forlengelse til presentasjonen av Jorunn Sundgot-Borgen dagen før, viste disse resultatene enstemmig positive resultater fra bruk av trening som en sentral del av behandling av unge damer med bulimia nervosa og overspisingslidelse. Det var ikke vanskelig å skue overraskelsen blant publikum, som var svært interesserte i metoden som var benyttet i denne terapien. Kombinasjonen av rykende ferske og overbevisende behandlingsresultater, sammen med resutater fra kvalitative dybdeintervjuer av terapeuter og deltakere gav god innsikt.

Fysiologiske responser til styrketrening

Siste bidrag fra NIH-profilene var fredag morgen, da interessegruppen for det nordiske samarbeidet "Sport and exercise", holdt workshop med tittelen: "Therapeutic effects of strength training in treatment of eating disorders". Her var hele fire av fem bidragsytere tidligere eller nåværende ansatte ved NIH.

Deres erfaring med bruk av styrketrening i behandling av spiseforstyrrelser, samt formidling av sentrale fysiologiske forhold man må ta hensyn til ved slik terapi, ble godt mottatt blant interesserte nordiske fagfeller. Sammen gav de publikum en god og helhetlig innsikt i fysiologiske responser til styrketrening, viktige treningsprinsipper, overdreven og tvangspreget trening og styrketrening og effekt på benhelse. I tillegg fikk publikum en grundig, men lett forståelig innføring i energi- og næringsbehov i forbindelse med styrketrening.