Kongelig lansering av NIHs jubileumsbok

Kronprins Haakon Magnus var til stede da jubileumsboka til NIH ble lansert.

Kronprinsen går sammen med direktør,rektor og to sikkerhetsvakter inne på Norges idrettshøgskole
Kronprinsen ankommer NIH sammen med direktør Lise Sofie Woie og rektor Lars Tore Ronglan Foto: NIH

Et fullsatt auditorium bestående av tidligere studenter, æresdoktorer, NIH-ansatte og ikke minst kronprinsen, var rammen da jubileumsboken til NIH ble lansert.
"Kunnskap i bevegelse" tar for seg den lange veien mot etableringen av NIH og er skrevet av Dag Vidar Hanstad. Boka gir et unikt innblikk i historien, menneskene og institusjonen, utdanningsløpene gjennom 50 år, studentlivet, forskningen og anlegget.

Ville ha NIH til Rjukan

Forløperen til NIH var Statens gymnastikkskole som ble etablert i 1915. Men ønske om å få etablert en idrettshøgskole i Norge var sterkt, særlig i idrettsforbundet. Under krigen ville nazistene etablere en idrettshøgskole på Rjukan, men denne så aldri dagens lys.

Byggingen starter

Etter mange utredninger og politiske prosesser, startet endelig byggingen av NIH ved Sognsvann i 1963. Men i årene som fulgte var det stor misnøye med måten myndigheten styrte prosessen. Penger var også et problem, men bevilgningene kom på plass til slutt. Men utfordringene var ikke over av den grunn. Etter at NIH fikk sitt første styre sommeren 1967 og ansettelsene av folk kom i gang, ble det virkelig bråk.

-  Det var uenighet om hvilken retning skolen skulle ta. Fra staten var riktignok marsjordren å utdanne kandidater til skole, idrett og Forsvaret, men styret kranglet om ansettelse av nøkkelpersoner og hva skolen skulle prioritere av forskning og utdanning, fortalte Dag Vidar Hanstad under boklanseringen.

Intenst uvennskap

12. august 1968 åpnet statsminister Per Borten Norges idrettshøgskole med startpistol. 170 idrettsstudenter tok fatt på sin utdanning i naturskjønne omgivelser ved Sognsvann. Men fortsatt var det stor uenighet mellom NIHs første direktør Thor Volla og styret.

-  En kilde sier blant annet at forholdet mellom Volla og styret gikk fra intenst uvennskap til faenskap, sa Hanstad.

Anleggene som ikke ble ferdige

Historien til NIH handler også om alle idrettsanleggene som skulle bygges ved Sognsvann. Og det tok mange år før skolen ble ferdig.
I 1965 stod tre gymsaler ferdige, men fyrrommet som skulle produsere varme var ikke fullført. Dermed kunne gymsalene ikke brukes på vintertid. Først da svømmehallen ble bygget noen år senere kom oppvarmingen på plass.

kronprinsen i auditoriet på nih
Kronprinsen fulgte interessert med da NIHs 50 år lange historie ble presentert Foto: NIH

 

Student Mollekleiv

Under lanseringen bidro også tidligere NIH-student Sven Mollekleiv. Mollekleiv kom til NIH som student i 1979. Da var han leder i Norsk Studentunion. Han var en klar studentstemme med stor innflytelse. Under lanseringen tok han for seg NIH i samfunnet, relevans og utfordringer.

- NIH er unik fordi den har ett ben i den vitenskapelige verden og et ben i den fysiske aktiviteten som bedrives i Norge hver dag. NIH skaper dermed tillit og er relevant både for samfunnet i sin helhet og for vitenskapen, sa Mollekleiv.

- NIH må fortsette med å sette dagsorden og utfordre samfunnet på spørsmål som idrett for alle, kroppspress, utstyrspress og prestasjonsidrett på et etisk grunnlag, sa han.

Her kan du se streamingen fra jubileumsseminaret.  

Boka kan kjøpes i Servicetorget ved NIH, eller i bokhandel.